Στην ανακοίνωση αναφέρει πως επέλεξε η κίνηση να στηρίξει με την ψήφο της συγκεκριμένους υποψηφίους από το ψηφοδέλτιο "Ανεξάρτητη Αυτοδιοικητική Κίνηση Δήμων Κρήτης"

Η Πρωτοβουλία Πολιτών - Πρώτα ο Άνθρωπος, θέλοντας να ενημερώσει τους φίλους και τις φίλες της κίνησης και τους πολίτες των Χανίων σχετικά με τη στάση της στις εκλογές για τα όργανα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Κρήτης, που έγιναν στις  10 Νοεμβρίου 2019 ανακοινώνει τα εξής:

Η Πρωτοβουλία Πολιτών και ο επικεφαλής της ούτε εκλήθη ούτε διοργάνωσε και, επομένως, δεν συμμετείχε σε καμία απολύτως διαβούλευση, συζήτηση, μεθόδευση οποιασδήποτε μορφής με κανέναν φορέα ή πρόσωπο σχετικά με τις εκλογές αυτές.   

Κρίνοντας ότι οι συνδυασμοί που τελικά κατήλθαν στις εκλογές και τα ψηφοδέλτια που συγκροτήθηκαν κάθε άλλο παρά είχαν ως αφετηρία, βάση ή συνεκτικό ιστό την πολιτική σύγκλιση, το κοινό πολιτικό όραμα ή κάποια δέσμη αρχών, επιλέξαμε να μη διεκδικήσουμε συμμετοχή σε κανένα από αυτά. Επιλέξαμε να στηρίξουμε με την ψήφο μας συγκεκριμένους υποψήφιους από το ψηφοδέλτιο «Ανεξάρτητη Αυτοδιοικητική Κίνηση Δήμων Κρήτης» με κριτήριο την τοπικότητα και την προοπτική του Δήμου Χανίων σε μια κατεύθυνση  ανάσχεσης του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των νεοσυντηρητικών πολιτικών.    

Πέρα από οποιαδήποτε παρατήρηση θα μπορούσε να γίνει, η επιλογή αυτή, δεδομένων των συνθηκών, συνάδει με τις αφετηριακές μας αρχές, τη γενικότερη αντίληψή μας για την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και την κατεύθυνση της πρακτικής μας από την ίδρυσή μας μέχρι σήμερα.