Καλούνται οι πολίτες σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης στις 27 Νοεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00  μ.μ. στο Πολιτιστικό  Κέντρο που βρίσκεται στο υπόγειο του Δημαρχείου Κισσάμου

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Γνωμοδότηση για την σύνταξη του προσχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κισσάμου για το έτος 2020

2. Γνωμοδότηση για την σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Κισσάμου έτους 2020

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 3852/2010 την επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την Πέμπτη 28/11/2019  και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο με τα παραπάνω θέματα.