Ο ΟΠΕΚΑ συνεχίζει το πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες για το έτος 2019.

Οι αιτήσεις κατατίθενται στα ΚΕΠ του Δήμου Γόρτυνας από την Τετάρτη 20/11/2019 έως την Δευτέρα 02/12/2019.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι τρίτεκνες και οι πολύτεκνες μητέρες που κατά τον χρόνο δημιουργίας του αρχείου δικαιούχων:
 είναι συνταξιούχοι ή ασφαλισμένες του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και είναι ασφαλιστικά ενήμερες κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (2018) της υποβολής της αίτησης συμμετοχής.
 έχουν, οι μεν τρίτεκνες μητέρες, 3 τέκνα, οι δε πολύτεκνες, τουλάχιστον 4 τέκνα, τα οποία είναι άγαμα, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών, εφόσον είναι άνεργα ή σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση ή σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) ή είναι ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτου ηλικίας.

ΔΕΝ είναι δικαιούχοι οι μητέρες οι οποίες έχουν ήδη λάβει παροχή για το έτος 2019.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
 Ταυτότητα
 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 Για παιδιά άνω των 18 και μέχρι 24 ετών βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
εφόσον είναι άνεργα
 Για παιδιά άνω των 18 ετών που σπουδάζουν σε ΙΕΚ ημεδαπής βεβαίωση
Σπουδών
 Για παιδιά άνω των 18 και μέχρι 24 ετών που σπουδάζουν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ
αντίγραφο της ακαδημαϊκής ταυτότητας
 Αντίγραφο Βιβλιαρίου Τράπεζας

Για περισσότερες πληροφορίες:
ΚΕΠ, Άγιοι Δέκα - 2892031490
ΚΕΠ, Αγία Βαρβάρα - 2894022846
ΚΕΠ, Ασήμι - 2893340233
ΚΕΠ, Γέργερη - 2894340300