Ένα υπέροχο βίντεο για την διαφορετικότητα 

Ένα βίντεο που παρουσιάζει πώς οι ακούοντες μαθητές συνυπάρχουν με την Ευαγγελία, η οποία μιλά στην νοηματική γλώσσα, στο σχολείο του Εμπρόσνερου. 

Το ορεινό χωριό του Αποκόρωνα, έχει υπέροχους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι στηρίζουν τους μαθητές και δεν κάνουν διακρίσεις. Το τμήμα στο οποίο ανήκει η Ευαγγελία, έχει δύο δασκάλες και οι δύο ασχολούνται με την διδασκαλία ωστόσο η μία μιλά την νοηματική γλώσσα και βοηθά την μικρή να συνεργάζεται με τους συμμαθητές της και να κάνει μάθημα μαζί τους χωρίς, να υπάρχει κανένας διαχωρισμός και καμία διάκριση. Μάλιστα οι μαθητές μαθαίνουν και νοηματική ώστε να μπορούν να επικοινωνούν και μόνοι τους μαζί της. 

Δείτε τα υπέροχα πράγματα που γίνονται σε αυτό το σχολείο: