Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Καντάνου-Σελίνου.
 
Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:
 
Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Καντάνου-Σελίνου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Καντάνου-Σελίνου στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Καντάνου-Σελίνου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1 Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, 
πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.) - 25
2 Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social media) 25
3 Χαΐνηδες Γνώστες του Βουνού 25
4 Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) 25
5 Νέες εναλλακτικές καλλιέργειες 25
6 Εργαστήρι δημιουργίας κοσμήματος 50
Σημειώνουμε ότι τα ως άνω προγράμματα μπορούν να διεξαχθούν παράλληλα στις Δημοτικές Ενότητες Καντάνου και Ανατ. Σελίνου, εφόσον συγκεντρωθεί ικανός αριθμός αιτήσεων για τη δημιουργία τμημάτων.
 
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου. 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:  
Τηλ. : 28233 40309, 28233 40303 - Κορακάκη Ιωάννα, Μαστοράκη Χριστίνα
Ταχ. Διεύθυνση: Παλαιοχώρα Χανίων Τ.Κ. 73001
 
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook