«Υπογραφή Σύμβασης Έργου” Ανακατασκευή Γηπέδου, τοποθέτηση Χλοοτάπητα και δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Γηπέδου στην Τ.Κ. Μοδίου”  του Δήμου Πλατανιά».

Υπογράφτηκε η σύμβαση για την ανακατασκευή του γηπέδου στο Μόδι, του Δήμου Πλατανιά.

Αναλυτικά η ενημέρωση του Δήμου Πλατανιά:

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη Υπογραφή Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ  ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ  ΣΤΗΝ  Τ.Κ  ΜΟΔΙΟΥ Δ.Ε. ΠΛΑΤΑΝΙΑ», προϋπολογισμού  700.000,00 €  με Φ.Π.Α., μεταξύ του Δήμου Πλατανιά  και της  αναδόχου του Έργου «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΝΕΑΡΧΟΣ Α.Τ.Ε. - ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»

Το έργο είναι ενταγμένο στο τακτικό  τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του 2019 του Δήμου Πλατανιά.

Το έργο αφορά εργασίες για την κατασκευής του γηπέδου ποδοσφαίρου στη Τοπική Κοινότητα Μοδίου στη  Δημοτική  Ενότητα Πλατανιά, με την τοποθέτηση χλοοτάπητα, σύστημα άρδευσης, πυροπροστασίας, απορροής ομβρίων  και δίκτυο ηλεκτροφωτισμού και λοιπές συναφείς εργασίες.