Την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ανακοινώνει την ενεργοποίηση Πεδίου Βολής «ΚΑΡΑΒΙΑ» την 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 από ώρα 13:00Ζ έως 15:00Ζ (τοπική ώρα), μεταξύ των κάτωθι αναφερομένων στιγμάτων λόγω άσκησης πυρών . Ύψος ασφαλείας τα 15.000 πόδια.

Α) φ: 36ο 56΄ 00’’ Β και λ: 023ο 29΄ 00’’ Α

Β) φ: 36ο 42΄ 00’’ Β και λ: 023ο 32΄ 00’’ Α

Γ) φ: 36ο 41΄ 00’’ Β και λ: 023ο 48΄ 00’’Α

Δ) φ: 36ο 47΄ 00’’ Β και λ: 023ο 55΄ 00’’ Α

Παρακαλούνται οι Πλοίαρχοι - Κυβερνήτες και Ναυτικοί πράκτορες των σκαφών για την αποφυγή διέλευσης από την εν λόγω θαλάσσια περιοχή.

Οι ναυταθλητικοί και αλιευτικοί σύλλογοι παρακαλούνται για την τήρηση των διαλαμβανομένων στην παρούσα.