Με βασικό θέμα συζήτησης την παρουσία προσφύγων στους νομούς της Κρήτης συνεδριάζει σήμερα το νέο Δ.Σ. της ΠΕΔ.

Για πρώτη φορά από την ημέρα που εξελέγη, συνεδριάζει σήμερα η ΠΕΔ έχοντας ως ένα από τα θέματα συνεδριάσης και την ενημέρωση του Γιάννη Κουράκη προς τους υπόλοιπους αυτοδιοικητικούς της Κρήτης τις εξελίξεις στο προσφυγικό ζήτημα και την εγκατάσταση προσφύγων σε κοινωνικές δομές που πρόκειται να δημιουργηθούν στο νησί. Ήδη, από την προηγούμενη εβδομάδα έχουν εκφραστεί αντιρρήσεις από την πλευρά του Δημάρχου Χερσονήσου  Γιάννη Σέγκου που είναι ενάντια στην εγκατάσταση προσφύγων στις Γούρνες.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα της πρώτης συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΠΕΔ 

Ενημερώσεις-ανακοινώσεις.
Συζήτηση σχετικά με το Πρόγραμμα “ΦιλόΔημος”.
Έγκριση της κατάρτισης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 από την Εκτελεστική Επιτροπή και ψήφιση αυτού.
Ορισμός εκπροσώπων στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της παρ. 2 του άρθρου 234 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 10 του άρθρου 20 του Ν. 4257/2014.
Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Ονομασίας και Μετονομασίας συνοικιών, οδών, πλατειών του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19, παρ. 2 του Ν. 4071/2012 και ισχύει.
Ορισμός εκπροσώπων στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.
Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κρήτη 2014-2020”.
Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 232 του Ν. 3852/2010.
Ορισμός εκπροσώπων στην τριμελή Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2003, όπως ισχύει, των νομών Ηρακλείου-Λασιθίου και των νομών Χανίων-Ρεθύμνου.
Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή στο Δ.Σ. του Συλλόγου με την επωνυμία “Ένωση Δημάρχων Κρήτης”.