Το πρόγραμμα εφημεριών για την περίοδο 16/12/2019 έως 23/12/2019 .

Το Πρόγραμμα αναρτάται και στην ιστοσελίδα του συλλόγου: http://www.fskriti.gr στην ενότητα: Για το κοινό → Εφημερίες