Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ανακοινώνει την ενεργοποίηση Πεδίου Βολής "Καράβια LGD-76" στις 13 Δεκεμβρίου 2019 από τις 9.00 - 13.00 μεταξύ των κάτωθι αναφερομένων στιγμάτων λόγω άσκησης πυρών.

Ύψος ασφαλείας τα 15.000 πόδια

α) φ: 36ο 56' 00'' Β και Λ: 023ο 29' 00'' Α

α) φ: 36ο 42' 00'' Β και Λ: 023ο 32' 00'' Α

α) φ: 36ο 41' 00'' Β και Λ: 023ο 48' 00'' Α

α) φ: 36ο 47' 00'' Β και Λ: 023ο 55' 00'' Α

Παρακαλούνται οι Πλοίαρχοι - Κυβερνήτες και ναυτικοί πράκτορες των σκαφών για την αποφυγή διέλευσης από την εν λόγω θαλάσσια περιοχή.

Οι ναυταθλητικοί και αλιευτικοί σύλλογοι παρακαλούνται για την τήρηση των διαλαμβανομένων στην ανακοίνωση.