Για τα προβλήματα στην εμπορική κοινωνία του Ηρακλείου συζήτησαν τα μέλη του ΟΕΒΕΝΗ με τον Αντώνη Παπαδεράκη.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της  Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Ηρακλείου (Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Η.) πραγματοποίησαν χθες, ημέρα Τετάρτη, σύσκεψη στα γραφεία της, με τον Αντιπεριφερειάρχη στον τομέα Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου, Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας, κ. Παπαδεράκη Αντώνη.

Οι εκπρόσωποι της Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Η. έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στα σοβαρά προβλήματα που αδιάκοπα αντιμετωπίζουν οι επαγγελματοβιοτέχνες και έμποροι του Ηρακλείου και ανέδειξαν ζητήματα όπως το μεταφορικό ισοδύναμο με στόχευση τους την πλήρη ένταξη της Κρήτης σε αυτό, μέσω της οποίας θα επιτραπεί στις επιχειρήσεις του νησιού να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα τους. 

Με ξεχωριστό ενδιαφέρον ο κ. Παπαδεράκης κατανόησε την ανάγκη των Επαγγελματοβιοτεχνών να δοθεί βαρύτητα στην τεχνολογική και ψηφιακή αναβάθμιση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, προκειμένου να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και στις ανάγκες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, μέσω της οποίας θα ωφεληθούν σε ότι αφορά την ενίσχυση της εξωστρέφειας τους. 

Από την εποικοδομητική αυτή συζήτηση, δεν θα μπορούσε να λείπει το θέμα που αφορά στο χωροταξικό για το θέμα της αδειοδότησης των επιχειρήσεων καθώς επίσης και το θέμα του παραεμπορίου και της παραοικονομίας όπου με την παράθεση γεγονότων και προτάσεων από την πλευρά της Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Η., δόθηκε το ακριβές μέγεθος του φαινομένου αυτού και οι ακραίες επιπτώσεις που δυστυχώς επιφέρει. 

Δέσμευση από μεριάς του κ. Παπαδεράκη υπήρξε η καταγραφή και η μελέτη όλων όσων του παρουσιάστηκαν κατά τη χθεσινή σύσκεψη, δίδοντας την προσήκουσα σημασία και τονίζοντας ότι απαραίτητη προϋπόθεση για όλα τα παραπάνω, είναι και η συνεχής επικοινωνία των επαγγελματιών με την τοπική αυτοδιοίκηση.

Αμφότεροι συμφώνησαν ότι η χθεσινή σύσκεψη ήταν η αφετηρία μιας σειράς συναντήσεων και κοινών δράσεων με την Περιφέρεια Κρήτης προκειμένου να βοηθηθεί η επιχειρηματικότητα στο σύνολο της με τον καλύτερο και πιο ουσιαστικό τρόπο.