Και δημοτικό συμβούλιο και ειδική συνεδρίαση για τον προϋπολογισμό του νέου έτους στον Δήμο Πλατανιά.
 
Η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη (17/12) και ώρα 18.00. 
 
Αναλυτικά τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
 
Θέμα 1ο: Αναμόρφωση Πρ/σμού Οικ. έτους 2019
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
 
Θέμα 2ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής (τμηματικής ή μη)
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά 
 
Θέμα 3ο: Έγκριση Μελέτης και Υποβολής Πρότασης Χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” για την Πράξη με τίτλο “ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ”»  
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
 
Θέμα 4ο: Λήψη απόφασης περί μη αύξησης των συντελεστών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2020 - επανακαθορισμός γενικών συντελεστών σε εναρμόνιση με τις διατάξεις της παραγράφου 2, του άρθρου 185 του N. 4555/18
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά 
Θέμα 5ο: Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
 
Θέμα 6ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ "ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ" Τ.Κ.ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ»
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
 
Θέμα 7ο:  Έγκριση  Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ” 3ο ΥΠΟΕΡΓΟ: “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ»
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
 
Θέμα 8ο:  Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «Βελτίωση οδικού δικτύου ΤΚ Λάκκων»
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
 
Θέμα 9ο:  Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «Βελτίωση οδικού δικτύου ΤΚ Πρασέ»
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
 
Θέμα 10ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο με τίτλο <ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ>2ο ΥΠΟΕΡΓΟ <<ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΕ Τ.Κ. ΜΟΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ>>
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
 
Θέμα 11ο: Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Πλατανιά έτους 2020
Εισηγητής: κ. Πέτρος Μαρινάκης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος
 
Θέμα 12ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πλατανιά στη διεθνή έκθεση  CMT- Τhe Holiday Exhibition, που θα πραγματοποιηθεί στη Στουτγάρδη στις 11 -19 Ιανουαρίου 2020
Εισηγητής: κ. Πέτρος Μαρινάκης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος 
 
Θέμα 13ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πλατανιά στη διεθνή έκθεση  ΜΑΤΚΑ στην Φιλανδία, που θα πραγματοποιηθεί στις 15 -19 Ιανουαρίου 2020 
Εισηγητής: κ. Πέτρος Μαρινάκης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος 
 
Θέμα 14ο: Κατανομή συμπληρωματικής πίστωσης  ποσού  23.215,00€  από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και δαπανών θέρμανσης των σχολείων μας, καθώς  και απόδοση του στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Δαράκης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος 
 
Θέμα 15ο: Έγκριση διοργάνωσης από τον Δήμο Πλατανιά εορταστικών εκδηλώσεων εν όψει των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 
Εισηγητής: κ. Αντώνης Καπνισάκης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος 
 
Θέμα 16ο: Έγκριση διοργάνωσης φιλοξενίας (παραδοσιακό κέρασμα) κατά τις εορταστικές ημέρες (Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά και Θεοφάνια) στον Δήμο Πλατανιά 
Εισηγητής: κ. Αντώνης Καπνισάκης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος 
 
Θέμα 17ο: Έγκριση για την συμμετοχή του  Δήμου Πλατανιά ως συνδιοργανωτής, με την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης στην  εκδήλωση βράβευσης των  νεοεισαχθέντων φοιτητών/τριών, από το Δήμο Πλατανιά, στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας μας κατά το  Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020  
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Δαράκης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος 
 
Θέμα 18ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στoν κ. Μαργιολάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου κάτοικο κοινότητας Βατόλακκου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά 
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
 
Θέμα 19ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Δασκαλάκη Νικόλαο του Ιωάννη κάτοικο κοινότητας Βατόλακκου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
 
Θέμα 20ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Καλφάκη Σταύρο του Μάρκου κάτοικο κοινότητας Σκινέ της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
 
Θέμα 21ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην κ. Φουτάκη Χρυσάνθη του Ευτυχίου, κάτοικο Κοινότητας Ραπανιανών  της Δ.Ε. Κολυμβαρίου  Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
 
Θέμα 22ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Στυλιανουδάκη Χρήστο  του Εμμανουήλ κάτοικο Κοινότητας Μεσκλών της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
 
Θέμα 23ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Ζερβουδάκη Γεώργιο του Νικολάου κάτοικο Κοινότητας Κουφού της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά 
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
 
Αμεσως μετά θα πραγματοποιηθεί ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ώρα 19.30 με  τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας  διάταξης:
 
Θέμα 1ο: Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Πλατανιά, οικονομικού έτους 2020
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 2ο: Έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Πλατανιά, οικονομικού έτους 2020
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά