Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3.7.5 κ. Γιάννης Κουράκης.

Αύριο (16/12) θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση της Επιτροπής “Πολιτική Εδαφικής Συνοχής και Προϋπολογισμός της ΕΕ” (COTER).

Ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν, περιλαμβάνεται η πρόοδος των διαπραγματεύσεων επί του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) και «Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων: Τρόποι αντιμετώπισης των προκλήσεων της πολιτικής για τη συνοχή στο επόμενο ΠΔΠ».

Σε δήλωσή του ο κ. Κουράκης τόνισε: “Οι πολιτικές συνοχής θα πρέπει να συνεχιστούν καθώς στηρίζουν τις χώρες της Ευρώπης και ιδιαίτερα του νότου, κοινωνικά, πολιτικά και με έργα υποδομής. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία περικοπή στον Προϋπολογισμό και στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ε.Ε. της περιόδου 2021 – 2027”.