Η παράταξη του προέδρου Παντελή Πετσετάκη επικράτησε στις εκλογές του ΟΕΕ, τμήματος Δυτ. Κρήτης.

Πέντε παρατάξεις στο τμήμα Δυτικής Κρήτης κατέβηκαν στον ...στίβο των εκλογών για την ανάδειξη των νέων περιφερειακών διοικήσεων καθώς και της νέας διοίκησης στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Στις εκλογές που προσήλθαν οι Οικονομολόγοι και στην Δυτική Κρήτη, για την ανάδειξη των νέων περιφερειακών διοικήσεων καθώς και της νέας διοίκησης στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, επικράτησε η παραταξη Προοδευτική Δημοκρατική Συνεργασία Οικονομολόγων, του προέδρου Παντελή Πετσετάκη που έλαβε ένα ποσοστό περίπου 52% και 3 έδρες.

Δεύτερη αναδείχτηκε η Ανεξάρτητη Κίνηση Οικονομολόγων Ελλάδων που κατέλαβε 2 έδρες.

Οι παρατάξεις "Αλλιώς" Κίνηση Οικονομολόγων Δυτ. Κρήτης και Δημοκρατική Κίνηση Οικονομολόγων και Συνεργαζόμενοι κατέλαβαν από 1 έδρα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι έδρες για το τμήμα Δυτ. Κρήτης:

Ψήφισαν 630, Άκυρα 4, Λευκά 6

Έλαβαν:

– Προοδευτική Δημοκρατική Συνεργασία Οικονομολόγων 323 ψηφοι (3 Έδρες)

- Ανεξαρτητη Κίνηση Οικονομολόγων Ελλάδος (Α.ΚΙ.Ο.Ε.) 153 ψήφοι (2 Έδρες)

– “Αλλιώς” Κίνηση Οικονομολόγων Δυτ. Κρήτης 64 ψηφοι (1 Έδρα).
– Δημοκρατική Κίνηση Οικονομολόγων και Συνεργαζόμενοι (ΔΗΚΙΟ-Σ) 59 ψηφοι (1 Έδρα)
– Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Οικονομολόγων 21 ψήφοι 

Συνεχίζεται η διαδικασία σε ό,τι αφορά ποιοι υποψήφιοι των παρατάξεων θα καταλάβουν τις 7 συνολικά έδρες.