Το θέμα συζητήθηκε στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων

Την κατάργηση  ενός δημοτικού και ενός νηπιαγωγείου και την αντικατάσταση μιας ειδικότητας στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο, προτείνουν οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Χανίων σε ότι αφορά στις μεταβολές σχολικών μονάδων στον Δήμο Χανίων για το σχολικό έτος 2020-21.

Συγκεκριμένα η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  προτείνει :

α) την κατάργηση του 2/Θ Δημοτικού Σχολείου Αγιάς Κυδωνίας 
β) την κατάργηση του Ειδικού Νηπιαγωγείου στο Κέντρο Αποκατάστασης Παιδιών και Νέων Κρήτης (ΚΑΠΝΚ).

Επίσης η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προτείνει:

α) τη λειτουργία της ειδικότητας ¨Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου¨ του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου, σε αντικατάσταση της ειδικότητας ¨Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών¨ του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος.

Οι προτάσεις αυτές συζητήθηκαν αρχικά στην Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Χανίων η οποία κατέθεσε την δική της πρόταση στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην διάρκεια του οποίου κατατέθηκε νεώτερο έγγραφο από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με το οποίο ανακαλείται η αρχική πρόταση.

Στο έγγραφο αναφέρονται τα εξής:
«Σας γνωρίζουμε ότι ανακαλούμε το παραπάνω ΣΧΕΤ. έγγραφό μας, προκειμένου να διερευνήσουμε: 
- αναφορικά με το Ειδικό Νηπιαγωγείο στο Κέντρο Αποκατάστασης Παιδιών και Αναπήρων Κρήτης (ΚΑΠΝΚ), τις μελλοντικές ειδικές μαθησιακές ανάγκες μαθητών καθώς υπάρχουν ολοένα και περισσότερες διαγνώσεις από το ΚΕΣΥ Χανίων 
- αναφορικά με το Δημοτικό Σχολείο Αγιάς, το ενδεχόμενο αύξησης του μαθητικού πληθυσμού της περιοχής».

Τελικά το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων ομόφωνα αποφάσισε:

1) Να μη καταργηθεί το Δημοτικό Σχολείο Αγιάς αλλά να υπάρξει πενταετής αναμονή της αναστολής λειτουργίας του και σε περίπτωση που δεν υπάρξουν νέες εγγραφές παιδιών, να αποφασιστεί η κατάργηση του,
 2) Να μην καταργηθεί το Ειδικό Νηπιαγωγείο στο Κέντρο Αποκατάστασης Παιδιών και Νέων Κρήτης (ΚΑΠΝΚ) και να συσταθεί νέα οργανική θέση νηπιαγωγού, 
3) Να μην καταργηθεί η ειδικότητα «Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών» του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου,  
4) Να λειτουργήσει νέα ειδικότητα  «Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου» του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος  στο  Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Χανίων.