Με επιστολή του στον Υπουργό Εσωτερικών, ο Αντώνης Ροκάκης ζητά να τύχουν όλοι οι επιχειρηματίες της ευνοϊκής μεταχείρισης του νέου νόμου για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους στους Δήμους

Τροπολογία στο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με τις ρυθμίσεις για τα δημοτικά τέλη ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όλους ανεξαιρέτως τους επιχειρηματίες να τύχουν της ευνοϊκής μεταχείρισης του νέου νόμου ζητά με επιστολή του από το Υπουργείο Εσωτερικών ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων Αντώνης Ροκάκης.

Αναλυτικά αναφέρει:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Πρόσφατα ενημερωθήκαμε για το σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις».  Ως Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων και ως εκπρόσωπος πολλών μελών αυτού, με την εν λόγω επιστολή θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω τον προβληματισμό και την ανησυχία που επικρατεί στις τάξεις των επαγγελματιών αναφορικά με την ρύθμιση που προβλέπεται στο άρθρο 51 το υ Κεφαλαίου Ι των διατάξεων του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο «Ρυθμίσεις σχετικά με δημοτικά τέλη» και πιο συγκεκριμένα με την ρύθμιση της παραγράφου 2 αυτού που αφορά την υποβολή ορθής δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού.

Ως καλώς γνωρίζετε, κατά τον  μήνα Νοέμβριο  του τρέχοντος έτους, εκατοντάδες επιχειρηματίες και φυσικά πρόσωπα έσπευσαν να προβούν σε ορθή δήλωση των τετραγωνικών της επιφανείας των επιχειρήσεων και των οικιών τους, προκειμένου να γίνει ορθός υπολογισμός του τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ), ώστε να μπορέσουν παράλληλα να υπαχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση των 100 δόσεων και να τύχουν των απαλλαγών και των εκπτώσεων που αυτή προέβλεπε. Σε αρκετούς Δήμους της χώρας ωστόσο, βεβαιώθηκαν υπέρογκα αναδρομικά ποσά δεκαετίας και επιβλήθηκαν προσαυξήσεις, με αποτέλεσμα οι επιχειρηματίες που εντάχθηκαν στην εν λόγω ρύθμιση να υποχρεωθούν να δεσμεύσουν μεγάλο μέρος της ρευστότητας των επιχειρήσεών τους, επιφέροντας δυσχέρειες στην ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Την  Δευτέρα 9/12/2019 ενημερωθήκαμε πως με το εν λόγω σχέδιο νόμου και δη το ως άνω αναφερόμενο άρθρο 51, προβλέπεται η δυνατότητα στους υπόχρεους προς υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι και την 31/3/2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για την μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης έως  και την 1η/1ου/2020!

Η εν λόγω ρύθμιση, γίνεται εναργέστατα αντιληπτό ότι συνιστά ευθεία παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των πολιτών και πλήττει τα θεμέλια του κράτους δικαίου, καθώς εισάγει διαφορετική, άνιση και άδικη αντιμετώπιση των πολιτών και ευνοεί όσους δεν έσπευσαν να ρυθμίσουν την εν λόγω υποχρέωσή του μέχρι τις 29 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε επί του θέματος με σχετική τροπολογία, ώστε να δοθεί η δυνατότητα και στους παραπάνω επιχειρηματίες να τύχουν της ευνοϊκής μεταχείρισης του νέου νόμου και να παραγραφούν οι προσαυξήσεις και τα αναδρομικά (μέχρι 29/11/2019) που τους έχουν υποβληθεί έως την 1η Ιανουαρίου 2020.

Θεωρούμε ότι πρόθεση όλων μας είναι να διευκολύνουμε και να βοηθήσουμε τους πολίτες να είναι συνεπείς απέναντι στις υποχρεώσεις τους και όχι να τους «τιμωρήσουμε» και το νέο σχέδιο νόμου να έχει την μέγιστη αποδοχή από την κοινωνία.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων».

Ο Πρόεδρος

Αντώνης Ροκάκης


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook