Διαγωνισμό Ασπρόμαυρης Φωτογραφίας με θέμα: "Εικόνες από επαγγέλματα και δραστηριότητες που χάνονται στο πέρασμα του χρόνου" ,προκηρύσσουν η ΠΕΚ  και η Μηνιαία Εφημερίδα «Πυξίδα της Πόλης» ( www.pyxida.gr)  με την υποστήριξη της Λέσχης Φωτογραφίας και Κινηματογράφου Χανίων

Ο  φακός  του φωτογράφου εστιάζει στον άνθρωπο, στο χώρο, το αντικείμενο, την δραστηριότητα και αποτυπώνει…

Σκηνές από επαγγελματικές δραστηριότητες με πρωταγωνιστή τον άνθρωπο που ασκεί μια δραστηριότητα. Επίσης σκηνές από επαγγελματικές δραστηριότητες που υπονοούν την ύπαρξη του ανθρώπινου στοιχείου.

(σε περίπτωση που οι φωτογραφίες απεικονίζουν πρόσωπα εν αγνοία τους ή χωρίς την έγκριση τους, την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο φωτογράφος στον οποίο ανήκει το έργο και όχι η ΠΕΚ)

Πνευματικά δικαιώματα. Με μόνη την υποβολή των φωτογραφιών ο συμμετέχων δηλώνει ότι οι φωτογραφίες αποτελούν δικά του έργα και έχει την πνευματική ιδιοκτησία επ’ αυτών. Απαγορεύεται η συμμετοχή με έργα τρίτων, αντιγραμμένα ή γενικώς μη πρωτότυπα και ξένα προς τον συμμετέχοντα.

Λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω, η διοργανώτρια ΠΕΚ, δηλώνει ότι ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε βλάβη αναλαμβάνουν, αν αποδειχθεί έλλειψη πατρότητας ή νομιμοποίησης ή άλλο νομικό ελάττωμα σε κάποια συμμετοχή.

Όροι συμμετοχής

-           Δικαίωμα στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφοι ανεξάρτητα από Εθνικότητα, Τόπο διαμονής, Χώρα, κλπ..

-           Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να αποστείλει από 1 έως 6 φωτογραφίες.

-           Θεωρείται απαραίτητη η ύπαρξη ή η υπόνοια του ανθρώπινου στοιχείου. (σε περίπτωση που οι φωτογραφίες απεικονίζουν πρόσωπα εν αγνοία τους ή χωρίς την έγκριση τους, την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο φωτογράφος στον οποίο ανήκει το έργο και όχι η Π.Ε.Κ.)

-           Στον διαγωνισμό αυτό θα γίνουν δεκτές φωτογραφίες που έχουν ληφθεί είτε με αναλογική  (αρνητικό ή θετικό φιλμ) είτε με ψηφιακή μηχανή. Ο φωτογράφος θα πρέπει να είναι ο πνευματικός δημιουργός του έργου που θα υποβάλλει.

-           Στον διαγωνισμό αυτό δεν θα γίνουν δεκτές πειραματικές φωτογραφίες που το περιεχόμενό τους έχει αλλοιωθεί είτε σε σκοτεινό θάλαμο είτε με λογισμικά προγράμματα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

-           Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να αποστείλει CD ή DVD στο οποίο θα περιέχονται οι φωτογραφίες του (ψηφιακές ή σκαναρισμένες) σε μέγεθος 30x45 cm (ή 30x30 αν είναι τετράγωνες) στα 300 dpi σε μορφή jpeg. Το όνομα κάθε αρχείου θα πρέπει να είναι της μορφής επίθετοX.jpeg (όπου επίθετο το επίθετο του φωτογράφου με λατινικούς χαρακτήρες και Χ ο αύξων αριθμός) (Παράδειγμα: ένας διαγωνιζόμενος με το όνομα Γιώργος Παπαδάκης στέλνει δύο φωτογραφίες. Τα αρχεία θα είναι της μορφής papadakis1.jpg ,  papadakis2.jpg.).