Το έργο  περιλαμβάνει την  προμήθεια και μεταφορά σκυροδέματος

Υπογράφηκε χθες, ανάμεσα στον Δήμο Αρχανών – Αστερουσίων, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον Δήμαρχο Εμμανουήλ  Κοκοσάλη και της αναδόχου εταιρείας   ΜΠΕΤΟΝ ΜΕΣΣΑΡΑΣ Α.Ε., η σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Προμήθεια και μεταφορά σκυροδέματος αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αρχανών» .

Το έργο  περιλαμβάνει την  προμήθεια και μεταφορά σκυροδέματος, αφορά την αγροτική οδοποιία της Δ.Ε Αρχανών   και είναι προϋπολογισμού 100.000 ευρώ.