Η ανακοίνωση του ΟΑΚ σχετικά με την γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Αποκορώνου για την ΜΠΕ πηγών Αρμένων

Μετά την αρνητική γνωμοδότηση υδροληψίας για χρήση υδρευσης από την πηγή στη θέση “Πλάτανος” Αρμένων (Τ.Κ. Αρμένων) Δήμου Αποκορώνου, στο δημοτικό συμβούλιο Αποκόρωνα και την κριτική που ασκήθηκε από τον δήμαρχο Αποκορώνου και από τον επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Σταμάτη Σγουράκη, ο ΟΑΚ σε ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει μεταξύ άλλων μη τεκμηριωμένο και ανεφάρμοστο το αίτημα για εκκίνηση διαδικασίας αλλαγής των αδειών χρήσης νερού των πηγών Αρμένων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΟΑΚ:

Από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. και σε σχέση με τα όσα διατυπώνονται στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αποκορώνου για την γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την άδεια χρήσης των νερών πηγών Αρμένων επισημαίνονται τα εξής:

Σχεδόν μόλις ένα χρόνο πριν (Νοέμβριος 2018) εγκρίθηκαν από τη Διεύθυνση Υδάτων –Τμήμα Ανάπτυξης & Διμερών Σχέσεων, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης άδειες χρήσης νερού αρμοδιότητος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης για την περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων. Οι εγκεκριμένες ποσότητες νερού αφορούν σε αρδευτική ή/και μεικτή χρήση και μεταφορά νερού σε περιοχές δικαιοδοσίας του Ο.Α.Κ. Α.Ε. Με την εξέλιξη αυτή και σε ό,τι αφορά στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης αλλά και την περιοχή του Αποκόρωνα, αντιμετωπίστηκε μετά από πολλά χρόνια και σε πολύ σημαντικό βαθμό η εκκρεμότητα της θεσμικής τακτοποίησης του πλαισίου διαχείρισης των υδατικών πόρων ενώ πλέον τίθεται σε στέρεα βάση η ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων της περιοχής σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης. Οι χορηγηθείσες άδειες περιγράφουν με πλήρη σαφήνεια τους όρους και τις προϋποθέσεις για την χορήγησή τους.

Προκειμένου να χορηγηθούν στον Ο.Α.Κ. Α.Ε. από την Διεύθυνση Υδάτων –Τμήμα Ανάπτυξης & Διμερών Σχέσεων, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης οι άδειες χρήσης νερού για τις πηγές Αρμένων και Ζούρμπου κατατέθηκαν πλήρη φάκελοι δικαιολογητικών και τεκμηρίωσης σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Το όλο πλαίσιο διαχείρισης των υδατικών πόρων της περιοχής και οι αντίστοιχες αιτήσεις χορήγησης αδειών χρήσης νερού που κατατέθηκαν έγιναν σε συμφωνία με το Δήμο Αποκορώνου αφού αποτέλεσε το προϊόν συσκέψεων και συνεννοήσεων το φθινόπωρο 2018 μεταξύ Ο.Α.Κ. Α.Ε. και Δήμου Αποκορώνου.

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. σύμφωνα με το θεσμικό του πλαίσιο (Ν. 4138/2013) έχει την αρμοδιότητα αξιοποίησης και εκμετάλλευσης υδάτινων πόρων καθώς επίσης και την αρμοδιότητα διαχείρισης όλων των έργων κυριότητας του πρ. Ο.Α.ΔΥ.Κ. στην περιοχή του Αποκόρωνα.

Με την με αρ. πρωτ. Δ4-865/12-11-2018 Βεβαίωση Χορήγησης νερού προς το Δήμο Αποκορώνου και σε σχέση με τις ανάγκες άρδευσης του σημαντικού αναπτυξιακού έργου «Δίκτυα Άρδευσης Κεντρικού Αποκόρωνα» ο Ο.Α.Κ. Α.Ε.:

Θα δεσμεύσει από τις χορηγηθείσες ποσότητες νερού με βάση τις εγκεκριμένες Άδειες Χρήσης Νερού ποσότητες 900.000κμ/έτος από τις πηγές Αρμένων και 1.100.000κμ/έτος από τις πηγές Ζούρμπου, ήτοι συνολικά 2.000.000κμ/έτος.

Η παροχή κατά τον κρίσιμο μήνα θα είναι ανάλογη με τις διαθέσιμες ποσότητες νερού, έχοντας υπόψη ότι σε περίπτωση ελάττωσης της παροχής απόλυτη προτεραιότητα έχει η ύδρευση και η οικολογική παροχή. Επισημαίνεται ότι σε περιόδους που δεν εφαρμόζεται το «Σχέδιο Λειψυδρίας» η παροχή νερού θα είναι 580κμ/ώρα.

Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Αποκορώνου ενώ Προϊστάμενη Αρχή, Φορέας Υλοποίησης και Φορέας Διαχείρισης (μετά την ολοκλήρωσή του) είναι ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. Πριν την έναρξη του έργου θα συναφθεί σχετική προγραμματική σύμβαση μεταξύ Ο.Α.Κ. Α.Ε. και Δήμου Αποκορώνου. O ρόλος του Οργανισμού ως Φορέας Διαχείρισης του έργου αφορά στη διαχείριση των πρωτευόντων δικτύων.

Σε συνέχεια των παραπάνω ο Ο.Α.Κ. Α.Ε., σεβόμενος μεν την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αποκορώνου, θεωρεί ως μη τεκμηριωμένο και ανεφάρμοστο το αίτημα για εκκίνηση διαδικασίας αλλαγής των αδειών χρήσης νερού των πηγών Αρμένων. Επιπλέον τίθεται μάλλον άκαιρα το αίτημα χορήγησης άδειας χρήσης νερού στο Δήμο Αποκορώνου  για τις ανάγκες του ήδη ενταγμένου έργου «Δίκτυα Άρδευσης Κεντρικού Αποκόρωνα» το οποίο όπως προαναφέρθηκε εντάχθηκε και βαίνει προς υλοποίηση με συγκεκριμένο φάκελο και προϋποθέσεις. Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. έχει αποδείξει ότι στέκει δίπλα στην τοπική κοινωνία και προβαίνει με κάθε διαφάνεια σε ενέργειες για την εξασφάλιση ποιοτικού νερού άρδευσης στην περιοχή του Αποκόρωνα σεβόμενος τον πολύτιμο αυτό φυσικό πόρο. Στο πλαίσιο αυτό είναι πάντα διαθέσιμος για διάλογο με τους εμπλεκομένους και έχει ήδη διατυπώσει την θέση του αυτή στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο Αποκορώνου.

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook