Την επέκταση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων του ΤΕΜΠΜΕ στα 6 χρόνια, από 3 που είναι σήμερα, ζητούν, με κοινή ερώτησή τους στη Βουλή, 37 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ανάμεσά τους και ο Ευτύχης Δαμιανάκης. Επίσης, οι βουλευτές ζητούν την ευνοϊκή αναπροσαρμογή για τις επιχειρήσεις και των υπόλοιπων όρων των συγκεκριμένων δανείων (επιτόκιο κ.ά.).

Αναλυτικότερα, στην ερώτηση, που έχει ως αποδέκτη τον υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, αναφέρονται τα εξής:

«Τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης βιώνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας, με επιπτώσεις κύρια στην ρευστότητα τους, αδυνατώντας στην πλειονότητα τους να ανταποκριθούν στις τρέχουσες υποχρεώσεις και τα λειτουργικά έξοδα τους.

Πολλές επιχειρήσεις, αντιμέτωπες με τις ασφυκτικές πιστωτικές συνθήκες των τελευταίων χρόνων, χρηματοδοτήθηκαν με τα δάνεια που το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ) χορήγησε σε επιχειρήσεις το 2008 και 2009 και τα οποία έχουν τριετή περίοδο αποπληρωμής, αλλά και με νεότερα προγράμματα του Ταμείου

Έκτοτε οι συνθήκες στην αγορά έχουν επιδεινωθεί κατά πολύ. Σήμερα, ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις της Περιφέρειας που έχουν ενταχθεί στα προγράμματα του ΤΕΜΠΜΕ (και νυν ΕΤΕΑΝ ΑΕ) αντιμετωπίζουν προβλήματα εξυπηρέτησης των συγκεκριμένων δανείων, που φθάνουν μέχρι και σε αδυναμία αποπληρωμής, εξαιτίας της εκτεταμένης και συνεχώς αυξανόμενης ύφεσης και της μειωμένης αγοραστικής ζήτησης. Έτσι, οι όροι των δανείων του ΤΕΜΠΜΕ που συμφωνήθηκαν και τα συμφωνηθέντα χρονικά περιθώρια καθίστανται πλέον ανεφάρμοστα στην πράξη.

Προκειμένου να μην οδηγηθούν οι Περιφερειακές οικονομίες σε πλήρες αδιέξοδο, με τραγικές συνέπειες όπως το περαιτέρω κλείσιμο επιχειρήσεων και η απώλεια θέσεων εργασίας, πρέπει να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις μέσα από την χορήγηση παράτασης της αποπληρωμής των δανείων προς το ΤΕΜΠΜΕ κατά τρία (3) χρόνια (δηλαδή να επεκταθεί η αποπληρωμή στα έξι (6) χρόνια συνολικά, από τα τρία (3) που ισχύουν σήμερα). Ταυτόχρονα απαιτείται ευνοϊκή για τις επιχειρήσεις αναπροσαρμογή των λοιπών όρων των συγκεκριμένων δανείων (π.χ. επιτόκιο κ.λπ.). Μια παρέμβαση σε αυτή την κατεύθυνση πέραν το ότι θα συμβάλλει στην επιβίωση των επιχειρήσεων εξυπηρετεί και το δημόσιο συμφέρον».

Την ερώτηση υπογράφουν οι βουλευτές: Α. Μακρυπίδης, Σπ. Μαργέλης, Μ. Κατρίνης, Α. Παπαθανάση, Μ. Στρατάκης, Θ. Οικονόμου, Θ. Παπαγεωργίου, Θ. Χαντάβας, Α. Τριανταφυλλόπουλος, Γ. Βλατής, Γ. Διαμαντίδης, Π. Δημητρουλόπουλος, Χρ. Μαγκούφης, Θ. Παπαδόπουλος, Δ. Λιντζέρης, Κ. Περλεπέ-Σηφουνάκη, Δ. Καρύδης, Π. Αντωνακόπουλος, Γ. Κασσάρας, Μ. Κυριακοπούλου, Ν. Τσώνης, Β. Τσόνογλου-Βυλλιώτη, Ε. Καϊλή, Ε. Δαμιανάκης, Φρ. Παρασύρης, Θ. Παραστατίδης, Γ. Αρβανιτίδης, Κ. Καρτάλης, Σ. Μερεντίτη, Ν. Γιαννακοπούλου, Μ. Μίχου, Δ. Βαρβαρίγος, Αλ. Αθανασιάδης, Π. Στασινός, Μ. Παντούλας, Μ. Θεοχάρη και Λ. Γρηγοράκος.