Όλες οι προκηρύξεις, με ημερομηνίες, κριτήρια επιλογής και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

Το 2020 ξεκινά με αρκετές προκηρύξεις για μόνιμες θέσεις. Δείτε τις προκηρύξεις που έχουν ήδη εκδοθεί, με την υποβολή αιτήσεων να ξεκινά άμεσα, αλλά και αυτές που παίρνουν σειρά το προσεχές διάστημα.

Η ΜΕΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ σας ενημερώνει για τις προκηρύξεις που έχουν εκδοθεί, συνολικά 5.532 μονίμων θέσεων:

 1. Ο Προϋπολογισμός του 2020 περιλαμβάνει τις πιστώσεις για τον διορισμό 4.500 μόνιμων εκπαιδευτικών και ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, καθώς και τους διορισμούς 5.250 μόνιμων εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης.

Στις 23/12/2019 απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση οι Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019, που αφορούν στη διαδικασία κατάταξης κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση για τους κλάδους ΠΕ79.01 και ΠΕ79.02 υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Τα τυπικά προσόντα ένταξης, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα κατηγορίας ΠΕ των ως άνω Προκηρύξεων έχουν καταχωριστεί στα παρακάτω συνοδευτικά αρχεία:

Πίνακας Θέσεων 1ΓΕ/2019

Πίνακας Θέσεων 2ΓΕ/2019

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεωνσυμμετοχής για την προκήρυξη 1ΓΕ/2019 αρχίζει στις 15 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 3 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 ενώ για την 2ΓΕ/2019 ξεκινάει αρχίζει στις 5 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 24 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

 1. Εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ η προκήρυξη 7Κ/2019 για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, διακοσίων ογδόντα δύο (282) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων φορείς πρόνοιας: Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) και στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ). Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασίαγια τις θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης λήγει στις 28 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.  Δείτε εδώ όλη την προκήρυξη.

Σε αναμονή για να εκδοθούν στο προσεχές διάστημα είναι οι παρακάτω προκηρύξεις:

 1. 167 θέσεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θα προσληφθεί προσωπικό τριών βαθμίδων εκπαίδευσης: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ
 • Τα κριτήρια επιλογής για πτυχιούχους θα είναι: βαθμός πτυχίου, τυχόν μεταπτυχιακό, άδεια άσκησης επαγγέλματος (για γεωτεχνικούς), γνώση χειρισμού Η/Υ, εμπειρία, γνώση ξένων γλωσσών
 • Για την κατηγορία ΔΕ προβλέπονται: βαθμός τίτλου απολυτηρίου, δεύτερος τίτλος σπουδών, εμπειρία, γνώση ξένων γλωσσών και χειρισμού Η/Υ

Οι βασικές ειδικότητες, εκτιμάται ότι  θα είναι:  

 • ΠΕ Γεωπόνων
 • ΠΕ Γεωπόνων (φυτικής παραγωγής)
 • ΠΕ Κτηνιάτρων 
 • ΠΕ Ιχθυολόγων
 • ΠΕ Οικονομικού
 • ΠΕ Πληροφορικής
 • ΔΕ Γεωργικού - Κτηνοτροφικού
 • ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
 • ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού
 1. 155-160 θέσεις στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Η προκήρυξη ολοκληρώνεται τις αμέσως προσεχείς ημέρες και στέλνεται επίσημο αίτημα στο ΑΣΕΠ για την έκδοσή της με στόχο να δημοσιοποιηθεί εντός του 2019. Το αρμόδιο υπουργείο φέρεται να έχει ολοκληρώσει την κατανομή των 155-160 μονίμων θέσεων και να έχει καταλήξει στο θέμα της ειδικής εμπειρίας. Τα βασικά απαραίτητα προσόντα για την πρόσληψη είναι: Γνώση χειρισμού Η/Υ σε βασικό επίπεδο και ξένων γλωσσών. Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται όλοι οι τίτλοι σπουδών Τριτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 1. 2.900 θέσεις Βοήθεια στο Σπίτι«Κλειδώνουν» ένα-ένα τα σημαντικά στοιχεία της μεγάλης προκήρυξης μονίμων με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».Τα 10 επαγγέλματα που θα ζητηθούν:
 • Κοινωνικοί λειτουργοί (ΠΕ, ΤΕ)
 • Ψυχολόγοι (ΠΕ)
 • Νοσηλευτές (ΠΕ, ΤΕ)
 • Βοηθοί Νοσηλευτών (ΔΕ)
 • Κοινωνιολόγοι (ΠΕ)
 • Επισκέπτες Υγείας (ΤΕ)
 • Πτυχιούχους Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΕ)
 • Πτυχιούχους Κοινωνικής Διοίκησης (ΠΕ)
 • Οδηγοί (ΔΕ)
 • Οικογενειακοί Βοηθοί (ΥΕ)
 1. 317 θέσεις στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας.Η νέα προκήρυξη αναμένεται να σταλεί άμεσα για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο.Θα ζητηθεί μόνιμο προσωπικό 62 ειδικοτήτων. Οι κυριότερες είναι: 
 • Λογοθεραπευτές
 • Νοσηλευτές
 • Διοικητικοί
 • Παιδαγωγοί
 • Κοινωνικοί Λειτουργοί
 • Ψυχολόγοι
 • Ηλεκτρολόγοι
 • Οδηγοί
 • Βοηθητικό Προσωπικό (ΥΕ)
 1. 1000 θέσεις στους Δήμους.Την πρώτη λίστα με τις ειδικότητες που θα ζητηθούν στον επικείμενο διαγωνισμό για την πρόσληψη 1.000 μονίμων στους δήμους έχει διαμορφώσει το υπουργείο Εσωτερικών.Εντός της εβδομάδος θα υπάρξει πλήρης καταγραφή των ειδικοτήτων για την δημιουργία του προσχεδίου προκήρυξης.

Με γνώμονα τα απαραίτητα προσόντα που απαιτούνται από τον ΑΣΕΠ για την συμμετοχή στις προκηρύξεις, δημιουργήθηκεένα καινοτόμο και χρήσιμο για όλους πρόγραμμα που υλοποιείται από τηνΜΕΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ (στα πλαίσια της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης ) στα Χανιά, δίνοντας την δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερομένους ενήλικες (Άνεργοι, Δημόσιοι Υπάλληλοι, Επαγγελματίες, Ιδιωτικοί Υπάλληλοι, Φοιτητές, Σπουδαστές και Μαθητές) να αποκτήσουν αναγνωρισμένο πιστοποιητικό δεξιοτήτων στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές  αλλά και στα Αγγλικά.

Στην Πληροφορική το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Υπηρεσίες διαδικτύου (Internet)
 • Επεξεργασία Κειμένου (Word)
 • Υπολογιστικά Φύλλα (Excel)
 • Χρήση & Διαχείριση Αρχείων (Windows)
 • Παρουσιάσεις (PowerPoint)
 • Βάσεις Δεδομένων (Access)

και παρέχει την δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερομένους να αποκτήσουν αναγνωρισμένη πιστοποίηση από τον ΑΣΕΠ και τον ιδιωτικό τομέα, στις  δεξιότητες χειρισμού των Η/Υ. Επίσης αποτελεί το μοναδικό εξεταστικό κέντρο στα Χανιά που διεξάγει κάθε εβδομάδα εξετάσεις για την απόκτηση της πιστοποίησης

Στα Αγγλικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Ταχύρυθμο Τμήμα Ενηλίκων Lower (Β2) ή Proficiency (C2) με στόχο την απόκτηση της αναγνωρισμένης πιστοποίησης από το ΑΣΕΠ (TIE,TOEIC).

Η MemoΕκπαιδευτική στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης θα εκπαιδεύσει δωρεάν στο πρόγραμμα της Πληροφορικής όσους ενδιαφερόμενους θα έχουν εγγραφεί μέχρι 30/01/2020 στα τμήματα των Αγγλικών.

Οι εγγραφές στο πρόγραμμα έχουν αρχίσει και οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΜΕΜΟ Εκπαιδευτική στα παρακάτω στοιχεία:

Κ. Χιωτάκη 8 – Α. Παπανδρέου 73134 Χανιά
Τηλ. 28210 54002 – 28210 54003
e-mail: [email protected]
www.memo.edu.gr