Η Διάρκεια Σπουδών είναι από 3 έως 9 ακαδημαϊκά εξάμηνα (πλήρης ή μερική φοίτηση). 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση γίνεται με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών και σύγχρονων μοντέλων σχεδιασμού μάθησης. Αναπόσπαστο μέρος της προσέγγισής και του σχεδιασμό των εξ αποστάσεως μαθημάτων είναι η δέσμευση του Ιδρύματος να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια στους φοιτητές, ώστε να αναπτύξουν ανώτατου επιπέδου δεξιότητες κριτικής ανάλυσης, προβληματισμού και επίλυσης προβλημάτων. 
 
Διάρκεια Σπουδών - Διαδικασίας Εκπαίδευσης

Η Διάρκεια Σπουδών είναι από 3 έως 9 ακαδημαϊκά εξάμηνα (πλήρης ή μερική φοίτηση). H Γλώσσα Διδασκαλίας είναι η Ελληνική ή η Αγγλική. Τα μαθήματα γίνονται εξ’ αποστάσεως με Ασύγχρονη και Σύγχρονη Εκπαίδευση χωρίς να απαιτηθεί καμία παρουσία στην Κύπρο. Οι σπουδαστές χωρίζονται σε ολιγομελείς ομάδες (μικρές εκπαιδευτικές τάξεις). Υπάρχει Εκπαιδευτικός Σύμβουλος για κάθε σπουδαστή που τον κατευθύνει στο μεταπτυχιακό και επικοινωνεί μαζί του με σύγχρονο σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τα μαθήματα πέραν των εργασιών εξετάζονται με γραπτές εξετάσεις, που γίνονται μια φορά το εξάμηνο σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Το κόστος πληρώνεται σε μηνιαίες δόσεις (από 16 έως 36). Η έναρξη των προγραμμάτων είναι τον Οκτώβριο και τον Φεβρουάριο.
 
Όλα τα μεταπτυχιακά εξ' αποστάσεως είναι:
 
• Δημόσια Διοίκηση (MPA, 3 Εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως
• Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας (MA, 3 Εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως
• Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως
• Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές - Κατεύθυνση: 1. Ενέργεια και Διεθνής Ασφάλεια 2. Σπουδές Μέσης Ανατολής και Ανατολικής Μεσογείου (MA, 3 Εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως (στην Αγγλική)
• Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές - Κατεύθυνση: 1. Ενέργεια και Διεθνής Ασφάλεια 2. Σπουδές Μέσης Ανατολής και Ανατολικής Μεσογείου  (MA, 3 Εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως (στην Ελληνική)
• Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA, 3 Εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως (στην Αγγλική)
• Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως (στην Ελληνική)
• Εκπαιδευτική Ψυχολογία (MSc, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως
• Επιστήμες Αγωγής - Διδακτική Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (MEd, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως
• Επιστήμες Αγωγής - Διδακτική της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας (MEd, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως
• Επιστήμες Αγωγής - Ειδική Εκπαίδευση (MEd, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως*
• Επιστήμες Αγωγής - Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση (MEd, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως
• Επιστήμες Αγωγής - Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση (MEd, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως (στην Αγγλική)
• Επιστήμες Αγωγής - Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως
• Επιστήμες Αγωγής - Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως (στην Αγγλική)
• Επιστήμες Αγωγής - Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας (MEd, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως
• Επιστήμες Αγωγής - Μουσική Παιδαγωγική (MEd, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως
• Επιστήμες Αγωγής -Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως
• Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτική (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως
• Κοινωνική Εργασία (MSc, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως
• Ψηφιακό Νόμισμα (MSc, 3 Εξάμηνα) - Εξ αποστάσεως
• Νομική (MSc, 3 Εξάμηνα) - 2 κατευθύνσεις: 1. Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων 2. Ανθρώπινα Δικαιώματα και Κοινωνική Δικαιοσύνη - Εξ αποστάσεως
• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Οικογενειακή Ιατρική (MSc, 1.5 έτος ή 3 Εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως
• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Πληροφορική - Ειδικεύσεις 1. Ασφάλεια Κυβερνοχώρου, 2. Κινητά Συστήματα, 3. Τεχνολογίες Blockchain (MSc, 1.5 έτος ή 3 Εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως
• Δίκαιο και Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση (MSc, 3 Εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως
• Εγκληματολογία (Msc, 3 εξάμηνα) - εξ αποστάσεως
• Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Msc, 3 εξάμηνα) - εξ αποστάσεως
*Στα δίδακτρα για το Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση θα χορηγηθούν υποτροφίες στους υποψήφιους φοιτητές βάση του βαθμού πτυχίου όπως αναγράφονται πιο κάτω:
Βαθμός Πτυχίου "Άριστα"  Υποτροφία 20%
Βαθμός Πτυχίου "Λίαν Καλώς"  Υποτροφία 15%
 
Οι εγγραφές για το Εαρινό Εξάμηνο 2020 έχουν ξεκινήσει με καταληκτική ημερομηνία  20/01/2020
Γενικός Αντιπρόσωπος Νομού Χανίων
ΜΕΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
Για πληροφορίες:
Κ. Χιωτάκη 8 και Α. Παπανδρέου 73100 Χανιά
Τηλέφωνα 2821054002-3 | 2821054446
E-mail: [email protected]
www.nicosia.edu.gr