Με ανακοίνωση που εξέδωσε η παράταξη του Πέτρου Ινιωτάκη ζητάει, την εισαγωγή του θέματος των έργων στο Κόλπο Δερματά, στο δημοτικό συμβούλιο Ηρακλείου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Σε συνέχεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε ο Δήμαρχος την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου, για το έργο στον κόλπο του Δερματά, και δεδομένου ότι ουδεμία ενημέρωση έχει γίνει θεσμικά στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου από τη νέα Δημοτική αρχή, για τα ουκ ολίγα εκκρεμή ζητήματα που κι εμείς μαθαίνουμε από τον τοπικό τύπο (ενδεικτικά: αίτημα παράτασης δώδεκα (12) μηνών από την ανάδοχο εταιρεία, αίτημα αποζημίωσης κλπ), η παράταξή μας «ΣΥΝ+ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» σήμερα ζήτησε την άμεση εισαγωγή του θέματος στο δημοτικό συμβούλιο. 

Εμείς σαν παράταξη, αναγνωρίζουμε ότι το έργο ξεκίνησε με τις καλύτερες προθέσεις, δεδομένου ότι υπήρχε για χρόνια πρόβλημα διάβρωσης στην περιοχή του όρμου του Δερματά αλλά και ειδικότερα όταν κρίθηκε απαραίτητη η άμεση τεχνική επέμβαση, έπειτα από τις συνέπειες φαινόμενων κακοκαιρίας, το 2010 και το 2014 που οδήγησαν στην ολίσθηση του πρανούς και δημιούργησαν πρόβλημα στο μέτωπο του επιχώματος. Άλλωστε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου ομόφωνα ενέκρινε τόσο το αρχικό έργο «Αντιδιαβρωτική προστασία του κόλπου Δερματά» το 2016 (απόφαση 292/2016) όσο και την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση περιοχής κόλπου Δερματά (περιοχή 2)» στα πλαίσια της «Μελέτης διαμόρφωσης της περιοχής της Ηλεκτρικής / συνοικία Αγ. Τριάδας» το 2017 (απόφαση 977 /21-12-2017). 

Η συνέχεια όμως έχει πολλά ερωτηματικά τόσο σε σχέση με τη νομιμότητα όσο και την τεχνική επάρκεια της διαχείρισης του έργου. Για την εκτέλεση του έργου ο Δήμος ζήτησε και έλαβε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση την εξαίρεση από την τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης αξιοποιώντας τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης για περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων επείγοντος χαρακτήρα. Βασική προϋπόθεση της εν λόγω εξαίρεσης είναι η υλοποίηση έργων τα οποία απαιτούνται για την άμεση αντιμετώπιση κινδύνων. Με απλά λόγια, την υλοποίηση έργων τα οποία απαιτούνται για να σταματήσει ένα φαινόμενο επικείμενης φυσικής καταστροφής. Βασική προϋπόθεση δε, είναι η επείγουσα απαίτηση για την υλοποίηση αυτών των έργων και η αδυναμία έγκαιρης εκτέλεσης τους, σε περίπτωση τήρησης των απαιτήσεων της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Η συνέχεια είναι γνωστή, καθώς απαιτήθηκαν πέντε διαδοχικές εξάμηνες παρατάσεις, με αντίστοιχες αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, χωρίς όμως να ολοκληρωθεί το έργο. Ή για να ακριβολογούμε, το έργο «Αντιδιαβρωτική προστασία του κόλπου Δερματά», (και που κατά τη γνώμη μας αφορούσε στην έκτακτη ανάγκη) κατασκευάστηκε, αλλά στη συνέχεια απαιτήθηκε και μια δεύτερη φάση που περιελάβανε εκτός των άλλων και έργα που δεν σχετίζονται με την ανάπτυξη λιμενικών υποδομών όπως ράμπες εισόδου, ανάπτυξη πλαζ κλπ. 

Κομβικό σημείο της διαδικασίας (κατά την άποψή μας) είναι ο χαρακτηρισμός της περιοχής σε λιμένα (τουριστική Μαρίνα στον Κόλπο του Δερματά) και η εκτέλεση έργων στην χερσαία ζώνη αυτού - που «αποφεύγει» την εμπλοκή της Κτηματικής Υπηρεσίας και τις αντίστοιχες εγκρίσεις. Με αυτή τη λογική πρέπει να επισημανθεί ότι ο Δήμος Ηρακλείου έλαβε στις 19-4-2019 «Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις» από την Περιφέρεια Κρήτης. Από αυτό αποδεικνύεται ότι  αντιμετωπίζει το έργο, ως έργο και δραστηριότητα της κατηγορίας Β της 3ης Ομάδας «Λιμενικά έργα» του παραρτήματος III της υπ’ αριθμ. 1958/2012 υπουργικής απόφασης (δηλαδή ως έργο ανάπλασης και διαμόρφωσης ακτής με εμπλουτισμό / προσάμμωση ακτής χωρίς υποστηρικτικά παράκτια έργα και όχι ως αμιγές έργο προστασίας ακτής από διάβρωση). Απλούστερης δηλαδή (κατά την άποψή μας) αδειοδότησης από την αρμόζουσα - ενώ τα έργα ανάπλασης δεν εμπεριέχουν την έκτακτη ανάγκη και δεν θεωρούνται (κατ’ ανάγκην) έργα επείγοντος χαρακτήρα. 

Στην παρούσα χρονική στιγμή, οι εργασίες έχουν διακοπεί, ένα έργο που ξεκίνησε ως αναγκαίο και επείγον το 2016  δεν μπορεί να ολοκληρωθεί το 2020 εξαιτίας της ανεπαρκούς και ατεκμηρίωτης τεχνικής διαχείρισης και σήμερα κινδυνεύει από ένα εμβληματικό έργο να παραμείνει ένα ανολοκλήρωτο (στο διηνεκές) έργο. 

Μέσα στα ερωτηματικά που αυτονόητα προκύπτουν, είναι εκτός των άλλων:

1. Η τεχνική μελέτη (τεχνική έκθεση, υπολογιστικά μεγέθη ακτομηχανικής και σχέδια) και η μελέτη λιμενικών έργων έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί από κάποια αρμόδια υπηρεσία (πχ Δ/νση Λιμενικών έργων Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Δ/νση Τεχνικών έργων της Περιφέρειας κλπ); Οι επεμβάσεις που προτείνονται από αυτές τις μελέτες στον αιγιαλό και στο βυθό του όρμου του Δερματά έχουν την έγκριση της Εφορίας Εναλίων Αρχαιοτήτων Κρήτης;

2. Έχει ξεκινήσει ο Δήμος Ηρακλείου τη διαδικασία ανάκλησης χωροθέτησης της τουριστικής Μαρίνας στον Κόλπο του Δερματά και σε ποιο σημείο βρίσκεται; (επιφυλασσόμαστε να υποβάλλουμε κι εμείς ως παράταξη στο Υπουργείο το εν λόγω ερώτημα καθώς η απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου ελήφθη την 22η  Απριλίου 2019 και έκτοτε δεν υπάρχει κανένα νεότερο)

3. Σε τι φάση βρίσκεται η συνεργασία με την εργοληπτική εταιρεία; Αληθεύει ότι έχει καταθέσει αίτημα διακοπής εργασιών αλλά και αίτημα αποζημίωσης 90.000 ευρώ για τις ζημιές που έχει υποστεί; Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει και πως σχεδιάζει η δημοτική αρχή να το αντιμετωπίσει; 

4. Τι σχεδιάζει από δω και στο εξής η δημοτική αρχή για την κατασκευή του έργου δεδομένου και του γεγονότος ότι έχει δεσμεύσει στον φετινό προϋπολογισμό το ποσό των 200.000,00 αντί των 881.522,05 Ευρώ με ΦΠΑ 24% της σύμβασης (κωδ.30-7326.198 Διαμόρφωση της περιοχής του κόλπου Δερματά (περιοχή 2)) και τι σχεδιάζει για τη συνέχεια;

Η θέση της παράταξης μας «ΣΥΝ+ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» είναι έστω και τώρα η Δημοτική αρχή να ζητήσει πιεστικά την επίσπευση του αποχαρακτηρισμού της περιοχής από Τουριστική Μαρίνα. Στη συνέχεια να ξεκινήσει τις διαδικασίες έκδοσης της δέουσας Περιβαλλοντικής αδειοδότησης και της έγκρισης κατασκευής έργων όπως επισημαίνει ορθά η Συντονίστρια της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης .Με αυτόν τον τρόπο θα δούμε πραγματικά και μόνιμα αποτελέσματα σε ένα πολύπαθο έργο .


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook