Την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020 - Δείτε το πρόγραμμα της ημερίδας

Οι οργανωτές της εκδήλωσης «Η πολιτιστική και υγιεινή αξία του Κρητικού ελαιολάδου» που θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 09.00 στην αίθουσα «Σπίτι του Πολιτισμού» στο Ρέθυμνο θα το θεωρήσουν τιμή τους εάν συμμετάσχετε στην εκδήλωση.

Εκδήλωση με θέμα «Η πολιτιστική και υγιεινή αξία του κρητικού ελαιολάδου», θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο στην αίθουσα «Σπίτι του Πολιτισμού», την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου στις 9.00. Βασικός στόχος της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής και υγιεινής αξίας του κρητικού ελαιολάδου στους μόνιμους κατοίκους και ιδιαίτερα την νεολαία του νησιού αλλά και στους ξένους τουρίστες που επισκέπτονται κατά εκατομμύρια κάθε χρόνο το νησί.

Η επίτευξη του στόχου αυτού αναμένεται ότι μπορεί να συμβάλλει στην  καθιέρωση της χρήσης και κατανάλωσής του από τις επιχειρήσεις εστίασης του νησιού - οι οποίες τελευταία υιοθετούν σε μεγάλο βαθμό υποδεέστερα από υγιεινής και γευστικής πλευράς σπορέλαια -  και  να συντελέσει στη βελτίωση του ποιοτικού επίπεδου των επιχειρήσεων τους.

Από την άλλη πλευρά, η ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής και υγιεινής αξίας του κρητικού ελαιολάδου αναμένεται να συμβάλλει στην ανάπτυξη του «Ελαιοτουρισμού», ως μιας εναλλακτικής μορφής τουρισμού  στην ενδοχώρα του νησιού

Πρόγραμμα εκδήλωσης

Πολιτιστική και υγιεινή αξία κρητικού ελαιολάδου - Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020

Αίθουσα «Σπίτι Πολιτισμού», Ρέθυμνο

09.00: Προσέλευση -  Εγγραφές.

Προβολή ντοκιμαντέρ ΣΕΔΗΚ: «Ο Πολιτισμός της Ελιάς στην Κρήτη»  

10.00: Παρουσίαση προγράμματος

Νικολ.Γκολφινοπούλου,  Δ/ντρια Καθαριότητας & Πρασίνου Δ. Ρεθύμνου

10.05: Στόχοι και πρόγραμμα εκδήλωσης  

Δρ. Νικ. Μιχελάκης –Επιστ. Σύμβουλος  ΣΕΔΗΚ   

10.10: Χαιρετισμοί: (Εκπρόσωποι Οργανωτών)

10.30: Θεατρικό: «Χρυσάφι μου, Λαδάκι μου»

Παρουσίαση : Μαθητές  6ης τάξης Δημ. Σχολειού Ρουσσοσπιτιού

Συντονισμός:  Άννα Σπυριδάκη –Δασκάλα

10.45: Τι έτρωγαν και πως μαγείρευαν οι Μινωίτες

Ανάγια Σαρπάκη. Δρ. Αρχαιολόγος-Αρχαιοβοτανολόγος 

11.00: Θεατρικό: «Το λιομάζωμα επί σκηνής»

Παρουσίαση : Μαθητές  Ε1 τάξης 10ου  Δημ. Σχολείου Ρεθύμνου

Συντονισμός:  Νικ. Μπαλασίδης   Καθηγ. Φ.Α. ,  Πετράκη Κων. Δασκάλα

11.15: Ο ρόλος του ελαιολάδου στην υγεία παιδιών και ενηλίκων

Χάρης  Χαρωνίτης- Διατροφολόγος

11.30: Θεατρικό: «Η Ελιά του μύθου, της ποίησης και του τραγουδιού»

Παρουσίαση: Μαθητές  Γ’ Τάξης 15ου Δημ. Σχολείου  Ρεθύμνου

Συντονισμός:  Φωτεινή  Δουβλέκα –Δασκάλα  

11.50: Ο πολιτισμός της ελιάς  στην προώθηση του ελαιοτουρισμού. 

Νικ. Μιχελάκης. Δρ. Γεωπόνος Επιστ. Σύμβουλος ΣΕΔΗΚ

12.00: Συζήτηση-Συμπεράσματα-Προτάσεις

12.20: Βραβεύσεις Μαθητών  και Εκπαιδευτικών

12.40: Βραβεύσεις Επιχειρήσεων  για την προώθηση του ελαιοτουρισμού και της διάθεσης ελαιολάδου

Απονομή βραβείων και παρουσιάσεις από βραβευθέντες

13.00: Γευσιγνωσία ελαιοεδεσμάτων (Μαθητές και Συμμετέχοντες)

14.00: Λήξη εκδήλωσης

Ελιά και Λάδι στην Κρήτη

Περιβάλλον, πολιτισμός, υγεία, ποιότητα, οικονομία

Περιβάλλον: Οι ελαιώνες της Κρήτης καλύπτουν το ¼ της επιφάνειας του νησιού και αποτελούν το φυσικό δάσος της. Οι επιδρασεις τους στο φυσικο και κοινωνικό περιβάλλον αλλά και ο ρόλος τους στην αποτροπή της κλιματικής αλλαγής είναι αποφασι-στικός.

Επομένως είναι απαραίτητη  η   προστασία και διατήρηση τους ιδίως στις δύσβατες και  επικλινείς περιοχές όπου  λόγω υψηλότερου κόστους καλ-λιέργειας αρχίζουν να εγκαταλείπονται.

Πολιτισμός: Τα άφθονα ελαιοκομικά αρχαιολογικά Μνημεία και εικαστικά δημιουργήματα της Μινωικής περιόδου, τα Μνημειακά Ελαιό-δεντρα αλλά και η πλούσια ελαιοκομική  κληρονομιά της Κρήτης  αποτελούν μοναδικό στον κόσμο πολιτιστικό θησαυρό ο όποιος αξίζει να καταγραφεί, αναπλα-στεί, αναδειχθεί και αξιοποιηθεί.

Υγεία: Η τεκμηριωμένη υγιεινή άξια του ελαιολάδου και της Κρητικής διατροφής με έγκυρες διεθνείς μελέτες   αποτελούν   σοβαρά συγκριτικά πλεο-νεκτήματα για την διαφοροποίηση  και προβολή του Κρητικού ελαιολάδου και την ανάπτυξη ελαιοτουρισμού.

Απαιτείται προσπάθεια για την αποτροπή της γενικευμένης  χρήσης σπορελαίων στην μαζική εστίαση.

Ποιότητα: Το ποιοτικό επίπεδο  του Κρητικού ελαιολάδου επί χρόνια ήταν αρκετά υψηλό και είχε αποκτήσει διεθνή αναγνώριση.

Ωστόσο τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα εξαιτίας των αδυναμιών να εφαρμοστεί έγκαιρα και σωστά η απο ετών δοκιμασμένη μέθοδος της ομαδικής δολωματικής δακοκτονίας.

Απαιτείται άμεση  αντιμετώπιση του προβλήματος με ριζική αναδιοργά-νωση και Περιφερειοποίηση της εφαρμογής της μεθόδου.

Οικονομία: Η ελαιοκομία της Κρήτης, παρά τις επιπτώ-σεις των εκτετα-μένων ζημιών απο καύσωνες, ανομ-βρία και  δάκο αλλά και   τα προ-βλήματα στην διά-θεση του προϊόν-τος,  εξακολουθεί να αποτελεί το δεύτερο μετά τον Τουρισμό οικονομικό πυλώνα του νησιού.

Απαιτούνται όμως ριζικές αλλαγές για αύξηση του ανταγωνισμού και της διαφάνειας των τιμών στην διάθεση του  χύμα αλλά και πολιτική για δημιουργία  μεγάλων μονάδων  τυποποίησης  για να  αυξηθούν οι  εξαγωγές τυποποιημένου.

Η οργανωτική επιτροπή

Νίκος Μιχελάκης, Δρ. Γεωπόνος, Επιστ. Σύμβουλος ΣΕΔΗΚ

Νικ. Αγριμάκης, Αντιδ. Δήμου Ρεθυμνου Εκπρ. ΣΕΔΗΚ

Νικολ. Γκολφινοπουλου, Διευθ. Καθαριότητας & Πρασίνου Δ. Ρεθύμνου

Νικ. Δερεδάκης, Δ/ντης 10ου Δημ. Σχολείου Ρεθύμνου

Ανδρέας Μπενάκης, Δ/ντης 15ου  Δημ. Σχολείου Ρεθύμνου

Πέτρος Σκούλικας, Δ/ντης  Δημ. Σχολείου Ρουσσοσπιτιού Ρεθύμνου