Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου και ώρα 17:30 στον α’ όροφο του κτιρίου του Βρεφονηπιακού Σταθμού Παλαιόχωρας στο Πανόραμα 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1.Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Συλλογικής Καταπολέμησης Δακοκτονίας για τα έτη 2020-2022 και ορισμός εκπροσώπου Δήμου
Εισηγητής: Αντώνιος Περράκης, Δήμαρχος 

2.Παράταση χρόνου περαίωσης έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019 Δ.Ε. Πελεκάνου»
Εισηγητής: Αντώνιος Περράκης, Δήμαρχος

3.Παράταση χρόνου περαίωσης έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων στους οικισμούς Τσαλιανά και Ανύδροι» Δήμου Καντάνου-Σελίνου
Εισηγητής: Αντώνιος Περράκης, Δήμαρχος

4.Παράταση χρόνου περαίωσης έργου «Διανοίξεις δρόμων εντός σχεδίου πόλεως Παλαιοχώρας»
Εισηγητής: Αντώνιος Περράκης, Δήμαρχος

5.Παράταση χρόνου περαίωσης έργου «Αναβάθμιση δημοτικής οδού Παλαιοχώρας-Κουντούρας»
Εισηγητής: Αντώνιος Περράκης, Δήμαρχος

6.Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Αποκαταστάσεις ζημιών από θεομηνίες Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019 Δ.Ε. Πελακάνου»
Εισηγητής: Αντώνιος Περράκης, Δήμαρχος

7.Έγκριση 2ου ΑΠΕ έργου και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση Δημοτικής Οδού Παλαιοχώρας - Κουντούρας»
Εισηγητής: Αντώνιος Περράκης, Δήμαρχος

8.Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019 Δ.Ε. Αν. Σελίνου»
Εισηγητής: Αντώνιος Περράκης, Δήμαρχος

9.Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου Ασφεντυλές-Πλατανές»
Εισηγητής: Αντώνιος Περράκης, Δήμαρχος

10.Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών 
Εισηγητής: Μπικάκης Μιχαήλ, Αντιδήμαρχος

11.Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών
Εισηγητής: Μπικάκης Μιχαήλ, Αντιδήμαρχος

12.Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών και Αξιολόγησης Προσφορών για το έτος 2020
Εισηγητής: Μπικάκης Μιχαήλ, Αντιδήμαρχος

13.Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής ανταλλακτικών-βεβαίωσης εργασιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων-μηχανημάτων για το έτος 2020
Εισηγητής: Μπικάκης Μιχαήλ, Αντιδήμαρχος

14.Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης Εγγραφών και Επανεγγραφών στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Καντάνου-Σελίνου
Εισηγητής: Μπικάκης Μιχαήλ, Αντιδήμαρχος

15.Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Επαναξιολόγησης και απαλλαγής οικονομικής εισφοράς στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Καντάνου-Σελίνου
Εισηγητής: Μπικάκης Μιχαήλ, Αντιδήμαρχος

16.Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Μονομετοχικής Α.Ε. Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Ακινήτων και Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Καντάνου-Σελίνου
Εισηγητής: Μπικάκης Μιχαήλ, Αντιδήμαρχος

17.Ορισμός Επιτροπών Προμηθειών και Διαγωνισμών για τη Δημοτική Μονομετοχική Α.Ε. Δήμου Καντάνου-Σελίνου για το έτος 2020
Εισηγητής: Μπικάκης Μιχαήλ, Αντιδήμαρχος

18.Ορισμός Τακτικών Υπαλλήλων για τη τήρηση ΕΣΗΔΗΣ-ΚΗΜΔΗΣ για τη Δημοτική Μονομετοχική Α.Ε. Δήμου Καντάνου-Σελίνου για το έτος 2020
Εισηγητής: Μπικάκης Μιχαήλ, Αντιδήμαρχος

19.Αποδοχή παραχώρησης χρήσης μεταφορικού μέσου Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι από την υπό εκκαθάριση Κοινωφελή Επιχείρηση Σελίνου στο Δήμο
Εισηγητής: Μπικάκης Μιχαήλ, Αντιδήμαρχος

20.Έγκριση Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ενός ατόμου ειδικότητας Νοσηλευτών για το ΚΗΦΗ
Εισηγητής: Μπικάκης Μιχαήλ, Αντιδήμαρχος

21.Συμπληρωματική κατανομή χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα δαπανών θέρμανσης σχολείων
Εισηγητής: Μπικάκης Μιχαήλ, Αντιδήμαρχος 

22.Συζήτηση αίτησης Μαράκης Αργυρής και έγκριση εκμίσθωσης περιπτέρου
Εισηγητής: Μπικάκης Μιχαήλ, Αντιδήμαρχος 

23.Συζήτηση Πρότασης Φορέα Εθνικού Δρυμού Σαμαριά για τη διαχείριση της περιοχής του Ελαφονησίου 
Εισηγητής: Αντώνιος Περράκης, Δήμαρχος