«Έμφυλη Βία», στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης «Δράσεις Προώθησης Ισότητας  των Φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης 2018 – 2020».

Η Περιφέρεια Κρήτης διοργάνωσε με επιτυχία την ημερίδα με τίτλο, «Έμφυλη Βία», στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης «Δράσεις Προώθησης Ισότητας  των Φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης 2018 – 2020», με τη σύμπραξη του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο «Σπίτι του Πολιτισμού» στο Ρέθυμνο, με την συμμετοχή εκπροσώπων Ακαδημαϊκών φορέων και κοινωνικών υπηρεσιών-φορέων.

Ειδικότερα ο Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής Λάμπρος Βαμβακάς στον χαιρετισμό του, επεσήμανε  το σημαντικό ρόλο που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση για την ισότητα των φύλων σε επίπεδο Κρήτης. Φαινόμενα όπως αυτά της έμφυλης βίας, ψυχικής και σωματικής, επιφέρουν αρνητικές συνέπειες κυρίως στις γυναίκες όσο και στους οικείους τους αλλά και ευρύτερα στο κοινωνικό σύνολο.

Η προαγωγή υγείας των γυναικών αποτελεί ζήτημα υψίστης προτεραιότητας που συνδέεται με την εξασφάλιση συνθηκών οικογενειακής και κοινωνικής ισότητας. Χαιρετισμό απηύθυνε και η αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Ρεθύμνου, Άννα Ελευθεριάδου-Γκίκα.Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η προϊσταμένη του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κρήτης (Παρατηρητήριο), Βλασάκη Κατερίνα, τα οποία διέθεσε στο Παρατηρητήριο η «Γραμμή SOS (15900)» της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 1237 περιστατικά έμφυλης βίας έχουν καταγραφεί συνολικά για την Κρήτη, την περίοδο 2011-2019. Η μεγαλύτερη αύξηση τέτοιων περιστατικών εντοπίζεται στα έτη 2018 και 2019.