Έγινε έκτακτη αλλαγή στο πρόγραμμα των εφημεριών στις 26 Ιανουαρίου

Τις εφημερίες για την περίοδο 20 Ιανουαρίου μέχρι 3 Φεβρουαρίου ανακοίνωσε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ρεθύμνου.

Σημειώνουμε ότι το πρόγραμμα των εφημεριών αναρτάται και στην ιστοσελίδα των φαρμακευτικών συλλόγων Κρήτης