Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Στις 28.1.2020 ημέρα Τρίτη και από ώρα 08.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ. στις παρακάτω περιοχές:

  • Στην Χαλέπα οδός Ακρωτηρίου και Αγίας Κυριακής καθώς και οι παράπλευρες οδοί αυτών.

Στις 29.1.2020 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 13.00 μ.μ. έως 15.00 μ.μ. στις παρακάτω περιοχές:

  • ΚΕΓΕ – Ελαιουργείο Ανδρονικάκη – Πύργος Μαλάξας – Αντλιοστάσιο ΟΑΔΥΚ.

(Την ίδια ημέρα 29.1.2020) και από ώρα 08.00 π.μ. έως 12.00 μ.μ. στις παρακάτω περιοχές:

  • Καλύβες – ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ Καλυβών – ΟΑΔΥΚ Αρμένων.

(Την ίδια ημέρα 29.1.2020) και από ώρα 14.00 μ.μ. έως 15.00 μ.μ. στις παρακάτω περιοχές:

  • ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ – Κάινα – Βάμος – Λιτσάρδα – Ξηροστέρνι – Κεφαλάς – Κόκκινο Χωριό – Πλάκα – Αλμυρίδα – Γαβαλοχώρι – Τσιβαράς – Καλύβες.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.