Οι τρεις φάσεις του σχεδιασμού - Απαραίτητη η ύπαρξη ΣΒΑΚ για χρηματοδότηση του δήμου από ευρωπαϊκά προγράμματα

Πώς μπορούν τα Χανιά να αποφορτιστούν στο κέντρο από τον μεγάλο όγκο των οχημάτων και να αντιμετωπίσουν το κυκλοφοριακό; Με ποιον τρόπο μπορεί να οργανωθεί καλύτερα η μετακίνηση των πολιτών είτε με ηπιότερους τρόπους όπως τα ποδήλατα είτε με τη χρήση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς;

Αυτό θα το γνωρίζουν τα Χανιά περίπου στα τέλη του 2020 όταν θα παραδοθεί ολοκληρωμένο το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) που θα περιλαμβάνει όχι μόνο τη θεωρία γύρω από ένα νέο μοντέλο κινητικότητας αλλά και τις οικονομικές παραμέτρους που απαιτούνται για την υλοποίησή του.

Επίσημη πρώτη για το Δίκτυο Φορέων ΣΒΑΚ

Σήμερα, μάλιστα συστάθηκε δίκτυο φορέων του ΣΒΑΚ, από ανθρώπους που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο εμπλέκονται άμεσα με θέματα κινητικότας στην πόλη. Το Δίκτυο αυτό θα αποτελεί ένα ισχυρό μέσο διαβούλευσης και οι αποφάσεις του θα επηρεάζουν όλες τις φάσεις του ΣΒΑΚ. Μάλιστα τα μέλη του Δικτύου υπέγραψαν σήμερα και το σύμφωνο συμμετοχής τους επικυρώνοντας μεταξύ άλλων, την εξασφάλιση κοινωνικής βιωσιμότητας και την εφαρμογή της βέλτιστης περιβαλλοντικά και οικονομικά λύσης.

Οι τρεις φάσεις του ΣΒΑΚ

Σύμφωνα με μέλος της ομάδας επίβλεψης της μελέτης, από την πλευρά της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου Χανίων που αποτελεί και τον φορέα υλοποίησης του ΣΒΑΚ, περίπου στα Χριστούγεννα του 2020 θα έχει ολοκληρωθεί το σύνολο της διαδικασίας που χωρίζεται σε τρεις φάσεις.

Ήδη βρίσκεται εδώ και περίπου ένα χρόνο σε εξέλιξη η εκπόνηση μελέτης από μελετητική εταιρεία, η οποία θα παρουσιάσει το σχέδιο δράσης.

Πρώτα έγινε η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης. Η μελετητική εταιρεία έχει συλλέξει στοιχεία από ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν από τους πολίτες και έχει συγκεντρώσει μεγάλο όγκο μετρήσεων ώστε να στήσει το κατάλληλο κυκλοφοριακό μοντέλο. Αυτή τη στιγμή ο ανάδοχος αναμένεται να δώσει το αρχικό κείμενο σχεδιασμού το οποίο μετά θα τεθεί προς διαβούλευση στους πολίτες και στη συνέχεια θα ψηφιστεί από το Δ.Σ. 

Θα ακολουθήσει το επόμενο στάδιο που αφορά στον καθορισμό συγκεκριμένων μέτρων και στόχων, μετρήσιμων και όχι θεωρητικών, για να διαπιστωθεί κατά πόσο οι σκοποί του ΣΒΑΚ επιτυγχάνονται. "Λέγοντας μέτρα εννοούμε επιλογές που θα έχουν να κάνουν με το τι τρόπο θα κινούμαστε στα Χανιά. Δηλαδή αν αποφασίσουμε να κάνουμε δίκτυο ποδηλατοδρόμων, αν αποφασίσουμε και πώς θα το κάνουμε να φτιάξουμε δίκτυο προσβάσιμων πεζοδρομίων για ΑμεΑ, αν αποφασίσουμε δίκτυα πεζοδρόμων και πώς θα αναδιοργανώσουμε τις δημόσιες συγκοινωνίες κτλ. Με το που θα τελειώσει αυτό το στάδιο που αναμένεται να τελειώσει αρχές του καλοκαιριού του 2020 θα έχουμε μια δέσμη μέτρων συγκρεκριμένων που θα κληθούμε στο επόμενο στάδιο να τα συγκεκριμενοποιήσουμε ακόμα περισσότερο" ανέφερε ο εκπρόσωπος της ομάδας επίβλεψης.

Το τρίτο στάδιο ουσιαστικά αφορά στην κοστολόγηση πλέον των μέτρων και στη σύνταξη ενός αναλυτικού σχεδίου δράσης το οποίο τουλάχιστον για την επόμενη δεκαετία θα αποτελεί για τον δήμο Χανίων οδηγό για τα έργα που πρέπει να γίνουν κάθε χρονιά, την ιεράρχησή τους και το κόστος τους. 

Το ΣΒΑΚ ως προϋπόθεση χρηματοδοτήσεων από ευρωπαϊκά προγράμματα

Κατά τη συνάντηση που έγινε το πρωί στο δημαρχείο Χανίων για την σύσταση του Δικτύου Φορέων ΣΒΑΚ, ο δήμαρχος Παναγιώτης Σημανδηράκης ανέφερε:

"Η σύγχρονη προσέγγιση είναι ότι πρέπει να πάμε σε ένα συμμετοχικό σχεδιασμό που αλλάζει και περνά από το μοντέλο που διευκόλυνε τη μετακίνηση των αυτοκινήτων εντός των πόλεων για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακό σε ένα άλλο μοντέλο που έχει να κάνει με την προσαρμογή το κέντρου της πόλης ώστε να είναι φιλικό προς την ήπια κινητικότητα πεζών, ΜΜΜ και οχημάτων. Είναι μια μελέτη ολιστικού τύπου στα αποτελέσματα της οποίας θα στηριχθούν οι όποιες παρεμβάσεις οι οποίες δεν θα είναι αποσπασματικές"

Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος, Γιώργος Ξανθουδάκης τόνισε ότι πλέον η ύπαρξη ΣΒΑΚ αποτελεί προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση των δήμων από ευρωπαϊκά προγράμματα:

"Στις επόμενες προγραμματικές περιόδους θα αποτελεί ένα από τα κριτήρια ένταξης των πόλεων σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Ουσιαστικά θα είναι μια προϋποθέση την οποία αν ένας δήμος δεν την έχει, δεν θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά προγράμματα. Το ΣΒΑΚ έχει να καλύψει μια παραδοχή ότι στις πόλεις δεν χωράνε πια τα αυτοκίνητα, ειδικά σε πόλεις όπως η δική μας που έχει ένα πολύ παλιό σχέδιο πόλης που στο κέντρο είναι 1946 και επεκτείνεται χρονικά όσο φεύγουμε από το κέντρο. Είναι ένα ζήτημα και με οικονομικές και με περιβαλλοντικές παραμέτρους. Το ΣΒΑΚ προτάσσει τον πεζό, το ποδήλατο, τα ΜΜΜ."