Το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 18:30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η προβολή της ταινίας «Αλέξανδρος», που αφορά τη ζωή του Μεγάλου Στρατηλάτη και Οραματιστή, με Ομιλητή τον κ. Γιώργο Πευκιανάκη, Φιλόλογο και τ. Λυκειάρχη

Η ΟΑΚ στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για την τοπική κοινωνία, προσπαθώντας να καλύψει το κενό ενός γόνιμου προβληματισμού γύρω από την τέχνη του Κινηματογράφου, θα πραγματοποιήσει κατά το τρέχον έτος, μία σειρά προβολής ταινιών με θέμα προσωπικότητες που άφησαν το στίγμα τους στο παγκόσμιο γίγνεσθαι, με σκοπό την εποικοδομητική συζήτηση και τον προβληματισμό των νέων, των γονέων, των εκπαιδευτικών και όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων της κοινωνίας μας.

Το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 18:30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η προβολή της ταινίας «Αλέξανδρος», που αφορά τη ζωή του Μεγάλου Στρατηλάτη και Οραματιστή, με Ομιλητή τον κ. Γιώργο Πευκιανάκη, Φιλόλογο και τ. Λυκειάρχη.

Για περαιτέρω ενημέρωση μπορείτε να επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα της ΟΑΚ και να γίνετε μέλος της μεγάλης παρέας της ΟΑΚ.

Η συνέχεια επί της οθόνης!