Μέχρι πότε μπορείτε να ανανεώσετε τις άδειες σας 

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται ότι υπενθυμίζουμε στους επαγγελματίες αλιείς του Νομού Χανίων την υποχρέωση υποβολής στοιχείων αλιευτικής δραστηριότητας.

Τα αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος κάτω των 10 μέτρων των οποίων η άδεια αλιείας είχε ημερομηνία λήξης το τελευταίο τρίμηνο του 2019, θα ανανεωθούν μετά την αποστολή πινάκων από την Γεν. Διεύθυνση Αλιείας του ΥπΑΑΤ που θα περιλαμβάνουν τα σκάφη για τα οποία έχουν υποβληθεί στοιχεία αλιευτικής δραστηριότητας για τα έτη 2018-2019, μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ). Οι αλιείς θα μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις παραγωγής για τα έτη 2018-2019 μέχρι 15-3-2020. Η ισχύς των αδειών έχει παραταθεί μέχρι 10-4-2020.

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία μας για τα αλιευτικά σκάφη <10μ, υπάρχει μεγάλος αριθμός σκαφών στον Νομό μας που δεν τηρεί την υποχρέωση υποβολής μηνιαίας δήλωσης παραγωγής. Καλούμε τους αλιείς που ήδη έχουν κωδικό και δεν ήταν στους πίνακες του ΥπΑΑΤ για ανανέωση των αδειών να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μας ώστε να ελέγχεται ότι έχει γίνει σωστά η υποβολή.

Εφιστούμε την προσοχή στους υπόχρεους αλιείς, ότι οι άδειες αλιείας δεν θα ανανεωθούν για όσα σκάφη δεν τηρούν την υποχρέωση, οπότε θα πρέπει να προβούν όσοι δεν το έχουν κάνει σε λήψη κωδικών ΟΣΠΑ και χρήση της εφαρμογής.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν από το Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων

Tηλ. 28213-46506-507 email: [email protected]''.