Με ερώτηση του προς τα Υπουργεία Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Οικονομικών  ο Βασίλης Κεγκέρογλου τονίζει την αναγκαιότητα Θέσπισης υποχρεωτικής ενημέρωσης των δανειοληπτών. 

Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Θέσπιση υποχρεωτικής ενημέρωσης των δανειοληπτών για το τίμημα μαζί με όλα τα στοιχεία που αφορούν τη μεταβίβαση  απαιτήσεων μέσω τιτλοποίησης των πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων σε εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων – εταιρίες απόκτησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.»

Οι επερχόμενες δραματικές εξελίξεις, μετά την κατάργηση του ν. 3869/2010, με την αύξηση των πλειστηριασμών των κατοικιών υπερχρεωμένων νοικοκυριών, αλλά και την άρση κάθε μέτρου προστασίας της πρώτης κατοικίας από τον Απρίλιο, θέτουν τους κυβερνώντες προ των ευθυνών τους.

 Επιβάλλουν στην πολιτεία την υποχρέωση να θεσπίσει, κατ’ ελάχιστον, την υποχρεωτική ενημέρωση των δανειοληπτών για το ακριβές τίμημα της μεταβίβασης, μαζί με όλα τα στοιχεία που αφορούν τη μεταβίβαση  απαιτήσεων μέσω τιτλοποίησης των πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων σε εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων  και εταιρίες απόκτησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.3156/2003, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (άρθρο 3),  όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 4389/2016 (άρθρο 70) και το  Ν. 4393/2016 (άρθρο 4 παρ. 5), σχετικά με την τιτλοποίηση - μεταβίβαση απαιτήσεων των πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων σε εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (Ε.Δ.Α.Δ.Π.) και εταιρίες απόκτησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (Ε.Α.Α.Δ.Π.), προβλέπεται η αναγγελία της μεταβίβασης του δανείου προς τους οφειλέτες και τους εγγυητές με κάθε πρόσφορο μέσο.Επίσης, προβλέπεται η υποχρέωση των συγκεκριμένων εταιριών να ξεκινήσουν ή να συνεχίσουν με τον δανειολήπτη συζητήσεις που θα βασίζονται στον  κώδικα δεοντολογίας. 

Προκειμένου ο δανειολήπτης να έχει πλήρη γνώση του χαρτοφυλακίου του που τιτλοποιήθηκε - μεταβιβάστηκε και με σκοπό την ενίσχυση της διαπραγματευτικής του θέσης, κρίνεται απαραίτητο να γνωρίζει ως καταναλωτής, το ακριβές τίμημα με το οποίο μεταβιβάστηκε η οφειλή του προς την εταιρία. Αυτό θα βελτιώσει τα περιθώρια διαπραγμάτευσής του δανειολήπτη, ώστε να μπορέσει να υποβάλει ρεαλιστικές προτάσεις, λαμβανομένων υπόψη και των συμφερόντων τόσο της εταιρίας όσο και των δικών του. 

Αυτό καθίσταται κρίσιμο, καθώς οι τράπεζες που ήδη τιτλοποίησαν - μεταβίβασαν τις απαιτήσεις ισχυρίζονται ότι δεν μπορούσαν να προτείνουν «κούρεμα του χρέους» στον δανειολήπτη, προφασιζόμενες ηθικούς λόγους. Είναι δε απολύτως βέβαιο ότι οι αποκτώσες τις απαιτήσεις εταιρίες ειδικού σκοπού αγοράζουν τα δάνεια των οφειλετών σε τιμές που είναι πολύ χαμηλότερες σε σχέση με το ύψος των μεταβιβασθέντων απαιτήσεων.

 Λόγω της ασύμμετρης πληροφόρησης και της αδυναμίας του δανειολήπτη να γνωρίζει το ακριβές ύψος μεταβίβασης της δικής του απαίτησης από την τράπεζα στις εταιρίες, δίνεται η δυνατότητα σε αυτές τις  εταιρίες ειδικού σκοπού να μπορούν να κερδοσκοπούν αθέμιτα και καταχρηστικά εις βάρος του. 

Η μεγάλη πλειοψηφία των απαιτήσεων που μεταβιβάστηκαν ή θα μεταβιβαστούν, αφορούν κυρίως  δάνεια συμπολιτών μας που δεν κατάφεραν να εξυπηρετήσουν, λόγω της κατάστασης που επικράτησε στη χώρα μας μετά τον εκτροχιασμό και την κρίση και λιγότερο τους λεγόμενους «στρατηγικούς κακοπληρωτές» για τους οποίους ούτως ή άλλως δεν τίθεται θέμα προστασίας.

Επειδή η υποχρεωτική γνωστοποίηση των όρων και του τιμήματος που καταβλήθηκε για να μεταβιβασθεί η εκάστοτε δανειακή απαίτηση, θα ικανοποιούσε και την επιταγή της αρχής της διαφάνειας, που πρέπει να διαπνέει όλο το νομοθετικό οικοδόμημα του δικαίου προστασίας του καταναλωτή,

Επειδή με τη μεταβίβαση / εκχώρηση της απαίτησης της τράπεζας προς τις εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (Ε.Δ.Α.Δ.Π.) και εταιρίες απόκτησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (Ε.Α.Α.Δ.Π) επέρχεται εκ του νόμου ΑΠΟΣΒΕΣΗ του χρέους ως προς την τράπεζα, η οποία αποξενώνεται από την απαίτηση της αυτή και κανένα δικαίωμα επ’ αυτής διατηρεί πλέον

Ερωτάστε κ.κ. Υπουργοί

Προτίθεστε να θεσπίσετε στο πλαίσιο της υποχρέωσης αναγγελίας προς τον δανειολήπτη της μεταβίβασης των δανείων του από τις τράπεζες προς τις Ε.Δ.Α.Δ.Π. και τις Ε.Α.Α.Δ.Π. και την υποχρεωτική αναφορά του τιμήματος δυνάμει του οποίου μεταβιβάστηκαν τα δάνειά του σε πραγματικούς αριθμούς ή έστω σε ποσοστιαία τιμή; 

Για ποιο λόγο μετά την μεταβίβαση και εκχώρηση του δανείου δεν χορηγείται από την εκχωρήτρια τράπεζα στον δανειολήπτη βεβαίωση ότι δεν έχει άλλη απαίτηση; 


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook