Στη Βουλή κατατέθηκε την περασμένη Παρασκευή τρπολογία του υπουργείου Οικονομικών, που ανοίγει το δρόμο στην ιδιωτικοποίηση των Κρατικών Λαχείων.

Η ιδιωτικοποίηση θα γίνει με διεθνή διαγωνισμό μέσω εταιρείας ειδικού σκοπού και ενδιαφέρον αναμένεται να εκδηλωθεί όχι μόνο από το εσωτερικό αλλά και από ευρωπαϊκές εταιρείες.

Σύμφωνα με την τροπολογία, η εταιρεία ειδικού σκοπού (sPV) θα μπορεί να συσταθεί είτε αφού έχει ολοκληρωθεί η αποκρατικοποίηση απ' όλους όσοι έχουν ανακηρυχθεί ως πλειοδότες είτε από το ελληνικό Δημόσιο, ενώ τα επιμέρους θέματα της νέας εταιρείας θα ρυθμιστούν από το νομικό πλαίσιο των συμβάσεων παραχώρησης.

Στη νέα εταιρεία θα συγκεντρωθούν τα δικαιώματα για την παραγωγή, τη διανομή, τη διαχείριση και την είσπραξη των όποιων δικαιωμάτων από το Στιγμιαίο Κρατικό Λαχείο - Ξυστό (ν. 1947/1991), του Στεγαστικού Λαχείου (ν. 1947/1991) πο δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα, του κρατικού Λαχείου υπέρ της κοινωνικής αντιλήψεως με βάση το Α.Ν 143/1967, του Λαϊκού Λαχείου, του ν.ΓΝΖ/1905 Εθνικού Λαχείου και του Έκτακτου ή Εθνικού λαχείου που εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Κρατικών Λαχείων (AELLE) του ν2515/1997.

Η σύμβαση παραχώρησης, η οποία θα συναφθεί προκειμένου να μεταβιβαστούν τα περιουσιακά στοιχεία της μιας εταιρείας στην άλλη, σύμφωνα με το δημοσίευμα στο in.gr, θα ρυθμίσει μεταξύ άλλων το τίμημα για την παραχώρηση, τον τρόπο καταβολής του τιμήματος και τυχόν θέματα αποζημίωσης.