Για πρώτη φορά συνεδριάζει μέσα στο 2020.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου για το 2020 πραγματοποιείται στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Βιάννου σήμερα στις  6 μ.μ.

Μια συνεδρίαση που γίνεται για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81 για το έτος 2020

2.Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης ακινήτων έτους 2020

3.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών συντήρησης – επισκευής οχημάτων μηχανημάτων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412 / 2016 για το έτος 2020

4.Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών ελαστικών και ανταλλακτικών όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412 / 2016 για το έτος 2020

5.Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412 / 2016 για το έτος 2020

6.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412 / 2016 για το έτος 2020

7.Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2020

8.Ορισμός Αντιπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ)

9. Μίσθωση ακινήτων για την δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων

10 .Τροποποίηση της 157 / 2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκρισης του πίνακα ιδιοκτησιών του Δήμου και τροποποίηση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) για την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο

11. Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων της Δημοτικής επιτροπής παιδείας

12. Παραχώρηση της χρήσης του γηπέδου ποδοσφαίρου και λοιπών βοηθητικών χώρων του Ομίλου Φιλάθλων Βιάννου «Ο ΠΑΤΟΥΧΑΣ» στην θέση Αγία Μονή Βιάννου στο Δήμο Βιάννου

13.Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για έκδοση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών στον κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΙΩΑΝΝΗ, κατοίκου Άρβης.

14. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για ανανέωση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών στον κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗ του Αριστείδη, κατοίκου Άρβης

15. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για ανανέωση παραγωγικής άδειας πωλητού λαϊκών αγορών στην κ. ΕΛΕΝΗ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ του Νικολάου, κατοίκου Άρβης

16. Διόρθωση βεβαιωτικών καταλόγων άρδευσης

17. Διόρθωση βεβαιωτικών καταλόγων ύδρευσης


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook