Τα φαρμακεία που θα εφημερεύσουν και διανυκτερεύσουν τη νέα εβδομάδα

Επισυνάπτεται  πρόγραμμα εφημεριών για την περίοδο 17/02/2020 έως 24/02/2020.

Το Πρόγραμμα των Εφημεριών αναρτάται και στην ιστοσελίδα του συλλόγου στην ενότητα: Για το κοινό → Εφημερίες.