Οι ημερομηνίες και ώρες εκτέλεσης των βολών - Ειδοποίηση του πλοιάρχους, κυβερνήτες και χειριστές σκαφών

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ανακοινώνει την εκτέλεση βολών όπλων φορητού οπλισμού, στο πεδίο βολής Μάλεμε ως κάτωθι:

Στις 27 και 28 Φεβρουαρίου 2020 από 09:00 - 12:00 με εναλλακτικές στις 5 και 6 Μαρτίου 2020 αντίστοιχα.

Παρακαλούνται οι Πλοίαρχοι - Κυβερνήτες και Ναυτικοί πράκτορες των σκαφών για την αποφυγή διέλευσης από την εν λόγω θαλάσσια περιοχή.

Οι ναυταθλητικοί και αλιευτικοί σύλλογοι παρακαλούνται για την τήρηση των διαλαμβανομένων στην παρούσα.