Το Σάββατο 4 Απριλίου 2020, στις 5.00 μ. μ

Η Ιστορική, Λαογραφική και Αρχαιολογική Εταιρεία Κρήτης καλεί τα μέλη της στην τακτική γενική απολογιστική συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Εταιρείας [ Πλατεία Αγίου Τίτου, Καστέλλι Παλιάς Πόλης Χανίων ] το Σάββατο 4 Απριλίου 2020, στις 5.00 μ. μ., και, αν δεν υπάρξει απαρτία, τη Δευτέρα 13 Απριλίου 2020, την ίδια ώρα  ( 5.00 μ. μ. ), χωρίς άλλη ειδοποίηση, με τα εξής θέματα :

1. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός 2019 ( και έγκρισή τους )
2. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
3. Οικονομικός προϋπολογισμός 2020 ( και έγκρισή του )
4. Θέματα που ενδεχομένως προκύψουν έως τότε ή τεθούν από τα μέλη.

Σημειώσεις : 1η. Η συμμετοχή όλων των μελών στη συνέλευση είναι επιβεβλημένη.
2η. Τα μέλη της Εταιρείας μπορούν, την ημέρα της συνέλευσης, να προμηθευτούν τις εκδόσεις της ΙΛΑΕΚ σε συμβολική τιμή.