Η ειδική επιτροπή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης έκανε αποδεκτή την προσφυγή της εταιρείας «Κρητικά Ακίνητα»

Νέα δεδομένα – τα οποία αναμένεται να τεθούν στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων της Τετάρτης – δημιουργούνται στο θέμα του οικοπέδου της ΑΒΕΑ τμήμα του οποίου ενώ ανήκει στην εταιρεία «Κρητικά Ακίνητα» της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, είχε δεσμευθεί πολεοδομικά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Το συγκεκριμένο ακίνητο έκτασης περίπου τριών στρεμμάτων είχε δεσμευθεί από το 1995 με απόφαση του τότε Δημοτικού Συμβουλίου. Στην συνέχεια η εταιρεία «Κρητικά Ακίνητα» προσέφυγε δικαστικά και είχε δικαιωθεί, ενώ τον Αύγουστο του 2019 το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων αποφάσισε την ακύρωση της παλαιότερης απόφασης και αποδέσμευση του ακινήτου.

Όμως μετά από έναν μήνα, το νέο Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του επανέφερε την δέσμευση του ακινήτου και ενώ η εταιρεία δήλωνε πως προτίθεται να το πουλήσει στον Δήμο αλλά με την εμπορική του αξία και όχι με την «αντικειμενική» που ζητούσε ο Δήμος.

Ακολούθησε προσφυγή της εταιρείας «Κρητικά Ακίνητα» στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και στην Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν.3463/2006, με την οποία ζητούσε την ακύρωση της τελευταίας απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύουν τα «Χανιώτικα Νέα» η απόφαση της επιτροπής είναι θετική στο αίτημα της εταιρείας με αποτέλεσμα την ακύρωση της απόφασης του συμβουλίου.

Στην πράξη αυτό σημαίνει πως το ακίνητο αποδεσμεύεται πολεοδομικά και η εταιρεία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων μπορεί να το αξιοποιήσει, εκτός αν ο Δήμος Χανίων προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, πότε και θα συνεχιστεί η δικαστική «διαμάχη».