Προγραμματισμένη επίσκεψη πραγματοποίησε τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020, ο Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού κ. Δημήτριος Φραγκάκης συνοδευόμενος από συνεργάτες του, στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ).  

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στο ΜΑΙΧ, ο κ. Φραγκάκης, συζήτησε με το Δ/ντή του ΜΑΙΧ, Δρ Γ Μπαουράκη και με στελέχη του Ινστιτούτου, δράσεις και αποτελέσματα ερευνών που αφορούν στον τομέα του τουρισμού, την πορεία του τομέα στην Κρήτη και κυρίως στο Ν. Χανίων. 

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα αποτελέσματα του Παρατηρητηρίου Τουρισμού και συγκεκριμένα της έρευνας που υλοποιείται από το ΜΑΙΧ σε συνεργασία με το Σύλλογο Ξενοδόχων Χανίων και άλλους συλλογικούς φορείς και ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κρήτης, για το προφίλ και τη συμπεριφορά των τουριστών-επισκεπτών, όσο και σε σχετικές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί τα προηγούμενα έτη αποκλειστικά για δημοφιλείς προορισμούς, όπως ο Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς και ο Μπάλος.

Η συζήτηση εστίασε σε αποτελέσματα που αφενός μεν αναδεικνύουν τη σημασία περιοχών όπως το Φαράγγι της Σαμαριάς, ο Μπάλος, το Ελαφονήσι και τα Φαλάσαρνα, που δεν αποτελούν πόλο έλξης τουριστών-επισκεπτών μόνο για το νομό αλλά και εμβληματικούς προορισμούς για ολόκληρη την Κρήτη, αλλά και αφετέρου υπογραμμίζουν στην αναγκαιότητα ύπαρξης μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης των περιοχών αυτών με άξονα την ανάπτυξη βιώσιμου τουριστικού προϊόντος. 
 
Ο κ. Φραγκάκης εξέφρασε την άποψη ότι οι συγκεκριμένες περιοχές πρέπει να τύχουν ολοκληρωμένης διαχείρισης που θα βασίζεται σε μελέτες, συνεργασία φορέων και κυρίως στις αρχές της βιώσιμης αξιοποίησης. Τόνισε δε ότι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση τέτοιων σχεδίων προϋποθέτει συνέργεια όλων των φορέων υπό την εποπτεία ενός κεντρικού οργάνου ώστε να αποφευχθεί ο κατακερματισμός αρμοδιοτήτων και να διασφαλιστεί η επιτυχής κεφαλαιοποίηση της μοναδικότητας συγκεκριμένων περιοχών και γενικότερα η επιτυχής διαχείριση βιώσιμων τουριστικών σχεδίων. 

Ο κ. Φραγκάκης εκδήλωσε την πρόθεση του να εντάξει το ΜΑΙΧ στο δίκτυο φορέων-οργανισμών σχετικών με τον τουρισμό με στόχο τον σχεδιασμό, εποπτεία και υλοποίηση στρατηγικών τουριστικής ανάπτυξης του ΕΟΤ. Επίσης συζήτησε με το Διευθυντή και τα στελέχη της ερευνητικής ομάδας την πιθανότητα χρηματοδότησης μελέτης περιοχών που χρήζουν αναγκαιότητας άμεσου σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων βιώσιμης αξιοποίησης, όπως ο Μπάλος. 

Τέλος κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στο ΜΑΙΧ, ο κ. Φραγκάκης ξεναγήθηκε από το Διευθυντή κ. Μπαουράκη και στελέχη του τμήματος οργάνωσης συνεδρίων του Ινστιτούτου, στο Συνεδριακό Κέντρο και υποσχέθηκε τη διοργάνωση στο ΜΑΙΧ ενός διεθνούς Συνεδρίου με θέμα τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.