Ποια λάθη κάνουν όσοι θέλουν να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ - Σημαντικές επισημάνσεις σε ημερίδα στο ΕΒΕΧ

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Επιτάχυνση της Υλοποίησης των Συγχρηματοδοτούμενων Έργων των Δράσεων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020» πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα, στο Επιμελητήριο Χανίων, από την Αναπτυξιακή Κρήτης (εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Δυτικής Κρήτης και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας –Τμήμα Δυτικής Κρήτης.

Θέματα συζήτησης ήταν α) η «ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» (Κωδ. Ν3ΤΡ), β) «αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» (Κωδ. Ν4ΜΜ) και γ) η «ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» (Κωδ. Ν6ΝΤ ).

Όπως τόνισε ο Αριστείδης Φραγκάκης, Διευθυντής Αναπτυξιακής Κρήτης, ότι ήδη έχει γίνει απλούστευση στην κατάθεση των δικαιολογητικών για το ΕΣΠΑ.

"Έχουμε ξεκινήσει μία σειρά από ημερίδες στην Περιφέρεια Κρήτης για τρεις δράσεις, η δράση των υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον εξυγχρονισμό τους, η δράση των μεταποιητικών επιχειρήσεων και την δράση των νέων τουριστικών επιχειρήσεων. Σκοπός αυτών των δράσεων είναι να έρθουμε σε επαφή με τους επενδυτές και που μπορούμε να βοηθήσουμε. Ήδη έχει γίνει μία απλούστευση στην κατάθεση των δικαιολογητικών για το ΕΣΠΑ. Γίνεται λοιπόν μία προσπάθεια, ο κόσμος να ενημερωθεί και να υποβάλει φακέλους ώστε να προχωρήσει και η εκταμίευση χρημάτων, τα οποία έχει ανάγκη η τοπική αγορά. Ειδικά στον νομό Χανίων, τα επενδυτικά σχέδια, ειδικά στη δράση των νέων τουριστικών επιχειρήσεων που είναι η πιο κρίσιμη δράση λόγω του όγκου και του μεγέθους ξεπερνούν τα 150, εκ των οποίων, πολλά από αυτά γίνονται στην ενδοχώρα, αυτό συμβάλλει στην κινητοποίηση και άλλων πόρων, που ήταν πιο απομονωμένοι σε σχέση με τα αστικά κέντρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως τόνισε ο κ. Φραγκάκης, η αναβάθμιση των μεσαίων τουριστικών και των μεταποιητικών πάνε καλά σε θέμα προώθησης ωστόσο, εκεί που είμαστε ακόμα χαμηλά είναι στο κομμάτι των νέων τουριστικών, το οποίο είναι και στη φάση της υλοποίησης, και επειδή είναι κρίσιμο θέμα ειδικά για την Περιφέρεια Κρήτης "έχουμε δώσει βάρος στο συγκεκριμένο θέμα. Για τις άδειες οικοδόμησης, δόθηκε παράταση στις ημερομηνίες και δόθηκε το δικαίωμα πλέον, να υποβάλλουν την άδεια στην πρώτη εκταμίευση. Οικοδομική άδεια, εκταμίευση και απορρόφηση πάνε μαζί". 

Από την πλευρά του ο Αντώνης Παπαδεράκης, υπεύθυνος Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης, αναφέρθηκε στα προβλήματα που προκύπτουν όταν κάποιος θέλει να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, αλλά και στα λάθη που κάνουν οι ενδιαφερόμενοι. "Αυτές οι συναντήσεις είναι σημαντικές καθώς αποτυπώνονται δυσκολίες και προβλήματα που έχουν να κάνουν με την υλοποίηση των ενταγμένων έργων σε αυτές τις δράσεις, που μεγάλο μέρος τους αφορά στις νέες τουριστικές επιχειρήσεις. Τα προβλήματα που παρουσιάζονται έχουν να κάνουν με την έκδοση οικοδομικών αδειών, θέματα με χωροταξικά και θέματα με την οικονομική ρευστότητα. Πολλά από τα προβλήματα οφείλονται και στην έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού οπότε οι επενδυτές, δεν γνωρίζουν αν μπορούν ή όχι να χτίσουν, αλλά και η ανυπαρξία δασικών χαρτών, καθώς πολλές από τις περιπτώσεις κολλάνε στα δασικά. Οι νέοι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι πρώτα σχεδιάζουμε ένα επιχειρηματικό σχέδιο και αν έχουμε τις βασικές προυποθέσεις, κοιτάζουμε την ένταξη μας σε προγράμματα. Στην Ελλάδα γίνεται το ανάποδο και έτσι δημιουργούνται πολλά προβλήματα". 


Ο Σταύρος Αρναουτάκης, Περιφέρειάρχης Κρήτης, μίλησε για την σημασία της συγκεκριμένης προσπάθειας,"μία σημαντική προσπάθεια που γίνεται από την Αναπτυξιακή Κρήτης για όλα τα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Εδώ φαίνεται η πολύ καλή συνεργασία που υπάρχει με όλα τα επιμελητήρια της Κρήτης, της Αναπτυξιακής Κρήτης και της Περιφέρειας Κρήτης, για να μπορούμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Υπάρχουν δυστυχώς τα προβλήματα της γραφειοκρατίας που πηγαίνουν πίσω τις απορροφήσεις, όμως μέσα από τη συνεργασία όλων μπορούμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα".