Οι Δηλώσεις Ζημιάς υποβάλλονται στον Ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α. της  τοπικής κοινότητας από τις 17 Φεβρουαρίου 2020 έως τις 17 Μαρτίου 2020. Πέραν της παραπάνω προθεσμίας το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής  δεν αποδέχεται δηλώσεις

Οι παραγωγοί που ζημιωθήκαν από την ΠΥΡΚΑΓΙΑ στις 22-3-2018στον  ΔΗΜΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥΔ.Δ. Κάμπου  Ινναχωρίου, καλούνται να υποβάλουν Οριστικές Δηλώσεις Ζημιάς προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα Κ.Ο.Ε. ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 2018και αν κριθούν δικαιούχοι, να ενισχυθούν για την ζημιά που υπέστησαν.  

Οι Δηλώσεις Ζημιάς υποβάλλονται στον Ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α. της  τοπικής κοινότητας από τις 17 Φεβρουαρίου 2020 έως τις 17 Μαρτίου 2020. Πέραν της παραπάνω προθεσμίας το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής  δεν αποδέχεται δηλώσεις.

Οι παραγωγοί πρέπει  να προσκομίσουν στον ανταποκριτή :

● Ε1 και Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2017

● Ε3 φορολογικού έτους 2017 -όσοι υποβάλουν

● Βεβαίωση Ασφάλισης ΟΓΑ ή Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ανταποκριτής  ΟΓΑ) -όσοι είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ

● Φωτοαντίγραφο  Αστυνομικής Ταυτότητας

● Φωτοαντίγραφο  1ης σελίδας Τραπεζικού Λογαριασμού

● Φωτοαντίγραφο της απόφασης ένταξης  ( νέοι αγρότες ).

● Όσοι έχουν υποστεί ζημιά σε αμπελώνα προσκομίζουν Δήλωση Αμπελοκαλλιέργειας και Δήλωση Συγκομιδής του 2018 από ΔΑΟΚ.

ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ.

Δήλωση μπορούν να υποβάλουν  παραγωγοί που έχουν γεννηθεί από το 1948 και μετά  και έχουν εξοφλήσει  τα ασφάλιστρα υπέρ ΕΛΓΑ για το 2018μέχρι τις 17-03-2020.

Κανονισμός Κρατικών Οικ. Ενισχύσεων: Αποφ. 619/146296 ΦΕΚ 30-12-2016