Το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο διοργανώνει παρουσίαση την ερχόμενη Δευτέρα.

Την Δευτέρα 24/2 στις 17:00-18:00 στην αίθουσα πολλαπλών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας θα γίνει η παρουσίαση σε ευρύ κοινό μιας άριστης πτυχιακής με θέμα "Ομαδοποίηση Εικόνων με Βάση το Περιεχόμενο" από τις φοιτήτριες του Τμήματος Δήμητρα Λασθιωτάκη και Σμαράγδα Μαρκάκη, η οποία εξετάστηκε και έλαβε βαθμολογία 10.

Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία είχε και ερευνητικό χαρακτήρα με αποτέλεσμα να σταλει και να δημοσιευτεί [1] πρόσφατα στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό IET Image Processing μετά από διαδικασία κρίσης. Το περιοδικό αυτό δημοσιεύει εργασίες σε τομείς έρευνας που σχετίζονται με την παραγωγή και επεξεργασία οπτικής πληροφορίας και καλύπτει πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσματα στην επεξεργασία εικόνων και βίντεο με τα οποία σχετίζεται άμεσα και η δημοσιευμένη πτυχιακή εργασία του Τμήματος.

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στον Άγιο Νικόλαοπροσφέρει υψηλού επιπέδου σπουδές που ακόμα και στο προπτυχιακό στάδιο μπορούν να φτάσουν στο υψηλότερο επίπεδο, την αποδοχή δηλαδή εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, το οποίο συνήθως συμβαίνει κατά την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών.

Θα ήταν χρήσιμο οι φοιτητές να παρακολουθήσουν την παρουσίαση μιας και μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο για την πτυχιακή τους εργασία. Η παρουσίαση επίσης θα είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό.

Αντίστοιχη δημόσια παρουσίαση άριστων πτυχιακών εργασιών είχε πραγματοποιηθεί και πριν δύο έτη στο Τμήμα με μεγάλη επιτυχία.