Παραμένει εκκρεμές το θέμα του τι μέλλει γενέσθαι με την επιβολή ή όχι του ΦΠΑ στη ΔΕΔΙΣΑ 

Η αναμονή της απόφασης του διοικητικού δικαστηρίου για το αν θα επιβληθεί ή όχι ΦΠΑ στη ΔΕΔΙΣΑ στον τομέα της αποκομιδής, έχει οδηγήσει τον δήμο σε μια απόφαση που στόχος της είναι να μην "κρεμάσει" τον ΦΟΣΔΑ όποια και αν είναι η απόφαση αυτή.

Θυμίζουμε ότι δεν τίθεται θέμα υπολογισμού ΦΠΑ στις προγραμματικές συμβάσεις όσον αφορά στην εναπόθεση. Όμως ως προς την αποκομιδή, ακόμα και αν υπάρχει ανταγωνισμός θα κρίνεται κατά περίπτωση η επιβολή ή όχι ΦΠΑ. Αναλυτικά οι προγραμματικές συμβάσεις δεν παίρνουν ΦΠΑ.. Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ έκανε δεκτό ερμηνευτικά, ότι στις συμβάσεις που αφορούν στην εναπόθεση δεν μπαίνει ΦΠΑ. Ως προς την αποκομιδή όμως, η ΔΟΥ στον έλεγχό της έθεσε την παράμετρο του ανταγωνισμού. Αν υπάρχει ανταγωνισμός τότε δεν είναι σωστό η ΔΕΔΙΣΑ να απαλάσσεται από τον ΦΠΑ. Όμως, στην περίπτωση της ΔΕΔΙΣΑ, δεδομένων των μεγεθών που διαχειρίζεται, δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Ο μοναδικός που θα μπορούσε να ανταγωνιστεί είναι ένας άλλος ΦΟΣΔΑ, ο οποίος γεωγραφικά δεν υπάρχει. Ιδιώτες δεν μπορούν να κάνουν ανταγωνισμό.

Παρόλα αυτά, αναμένεται από το διοικητικό δικαστήριο η απόφαση για επιβολή ή όχι ΦΠΑ στην αποκομιδή. Μέχρι τότε το τοπίο είναι ασαφές και προκειμένου να συνεχίσει το έργο της η ΔΕΔΙΣΑ, αποφασίστηκε να δημιουργηθεί μια σύμβαση που πατά στην εγκύκλιο του υπουργείου (που κάνει αποδεκτή τη μη επιβολή ΦΠΑ) και παράλληλα να συμπεριληφθούν στη σύμβαση αυτή ποσά τέτοια ώστε σε μια αρνητική απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου, να μπορεί η ΔΕΔΙΣΑ να πληρώσει.

Να σημειωθεί ότι έχει ήδη επιβληθεί στον ΦΟΣΔΑ ένα ποσό της τάξεως των 2 εκατ. ευρώ που αφορά στο κεφάλαιο, τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα για όλη την περίοδο που έχει ελεγχθεί από τη ΔΟΥ.