Εφιστά την προσοχή στους ιδιοκτήτες σκαφών

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου ανακοινώνει, ότι σύμφωνα με δελτίο αναγγελίας θυελλωδών ανέμων :

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 22.00 ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 23/07 UTC

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8
 

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΟΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟ

ΙΚΑΡΙΟ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 26.00, ΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 23/13 UTC

ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 7 Η 8
 

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 22.00

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 23/16 UTC

ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 7 Η 8
 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ , ΚΑΡΠΑΘΙΟ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 27.00

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 23/10 UTC

ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8
 

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 27.00 ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ 34.00

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 23/16 UTC

ΒΟΡΕΙΟΙ 7 Η 8

Καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες ελλιμενιζόμενων μικρών σκαφών στην περιοχή μας να αποφύγουν τη δραστηριοποίηση τους κατά τον χρόνο ισχύος του δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και να λάβουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας των σκαφών τους. Τέλος γνωρίζεται ότι το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου έχει θέσει σε ετοιμότητα όλο το προσωπικό και τα διατιθέμενα πλωτά και χερσαία μέσα προς αντιμετώπιση περιστατικών παροχής βοήθειας σε τυχών κινδυνεύοντα πλοία, μικρά σκάφη και πρόσωπα.