Η μελέτη αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός τριών μηνών

Υπεγράφη η σύμβαση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών «Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Ο.Α.Κ. Α.Ε στη σύνταξη μελετών εφαρμογής και Τευχών Δημοπράτησης του νέου κτηρίου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ρεθύμνου» προϋπολογισμού  30.938,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η διάθεσης πίστωσης προέρχεται από την  Περιφέρεια Κρήτης, από το κονδύλι: «Ειδικές μελέτες έρευνες του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος Κρήτη Πράσινη Ανάπτυξη».

Η μελέτη αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός τριών μηνών.