Το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας του ΙΤΕ και το Δίκτυο Praxis διοργανώνουν σεμινάριο με θέμα το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020. 

Θα πραγματοποιηθεί στις 5 Μαρτίου 2020 και ώρες 10:00-17:30, στο Γλωσσικό Κέντρο στην Πολυτεχνειούπολη.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθούν προκαθορισμένες συναντήσεις μεταξύ μελών του Εθνικού Σημείου Επαφής και Καθηγητών, μελών ΔΕΠ, Ερευνητών, Διαχειριστών προγραμμάτων και μελών του ΕΛΚΕ.

Για τον ορισμό των συναντήσεων ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει και να αποστείλει την επισυναπτόμενη φόρμα στο e-mail ipripr.forth.gr έως την 1η Μαρτίου 2020.