Ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις του Δ.Σ της ΔΕΥΑΒΑ μετά και την σημερινή συνάντηση με τους τοπικούς προέδρους των Μουσούρων, με όλους τους τοπικούς του Δήμου Πλατανιά.

Όλοι οι συμμετέχοντες πρόεδροι συνεισέφεραν με την παρουσίαση των προβλημάτων στις περιοχές τους στην δρομολόγηση της επίλυσής τους. Τα τεχνικά κλιμάκια της ΔΕΥΑΒΑ έδωσαν τις αναγκαίες λύσεις και η πολιτική ηγεσία δεσμεύτηκε ώστε οι δημότες άμεσα να βλέπουν την λύση στα θέματα που έχουν σχέση με την ΔΕΥΑΒΑ.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΒΑ Ευτύχης Μαυρογένης απευθυνόμενος στους προέδρους των κοινοτήτων «θέλουμε οι δεσμεύσεις μας να κριθούν από εσάς με αυστηρότητα και με την συνεργασία όλων μας να ανταποκριθούμε στην ευθύνη, που μας ανέθεσαν οι Δημότες μας».