Κατάρτιση Στρατολογικών Πινάκων.

Παρακαλούνται οι γονείς – κηδεμόνες των εγγεγραμμένων  στα Μητρώα Αρρένων  του  Δήμου  Πλατανιά  γεννηθέντων το έτος 2004 να επικοινωνήσουν  με το  τμήμα Δημοτικής  Κατάστασης , Γραφείο Μητρώο  Αρρένων στη  Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών με την κα.Κατσικουλάκη Δήμητρα , τηλ.επικ:2821340013 , μέχρι την 31/3/2020 ώστε να υποβάλλουν  υπεύθυνη δήλωση  Ν.1599/86 με τα παρακάτω :                     
1. Την ακριβή  διεύθυνση  κατοικίας  τους,
2 .Το  επάγγελμα  των τέκνων (πχ μαθητής Λυκείου)
3.την τάξη  που  αποφοίτησαν τα τέκνα 
4.Το θρήσκευμα τους  
ώστε  να καταρτιστούν   οι  Στρατολογικοί Πίνακες  οι οποίοι περιλαμβάνουν  τους γεννηθέντες το έτος 2004   κλάσεως 2024