Επικαιροποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Χανίων

Ενημερώνεται κάθε ενδιαφερόμενος/η ότι ο Δήμος Χανίων, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Χανίων στο οποίο υλοποιούνται προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Το Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Χανίων ανακοινώνει ότι μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα οκτώ (8) νέα προγράμματα,  για τα οποία οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις:

Επιπλέον από τα  προγράμματα που είχαν ανακοινωθεί σε παλαιότερο δελτίο τύπου, υπάρχουν ακόμα θέσεις για τα παρακάτω:

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης: 

Κυρία Αθηνά Πετράκη, Διευθύντρια Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού & Πολιτισμού
Κυρία Μαριέττα Κουζούπη, Συντονίστρια
Ώρες κατάθεσης αιτήσεων καθημερινά: 09:00-13:00
Τηλ. : 28213 – 41785, 28213 – 41690
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο Χανίων ,οδός Μυλωνογιάννη , Ισόγειο
Email: [email protected]  ,   [email protected]

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook