Εισηγητής θα είναι ο Ευάγγελος Μιχελινάκης και η είσοδος είναι ελεύθερη.

Επίκαιρο σεμινάριο στα Χανιά για ζητήματα φορολογίας εισοδήματος πραγματοποιείται στην αίθουσα του ΕΒΕΧ στον 4ο όροφο το Σάββατο 7 Μαρτίου από τις 10.00 – 15.00

Εισηγητής θα είναι ο Ευάγγελος Μιχελινάκης και η είσοδος είναι ελεύθερη.

Θέματα Σεμιναρίου: 

1. Φορολογία κατοίκων εξωτερικού. Το νέο non-dom 

2. Φορολογία εισοδήματος αλλοδαπής προέλευσης 

3. Εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων 

4.Η απεικόνιση του τεκμαρτού εισοδήματος και της δαπάνης ιδιοχρησιμοποίησης ακινήτου 

5. Θέματα κάλυψης «τεκμηρίων» στη δήλωση και στον έλεγχο 

6. Η «συλλογή αποδείξεων» πριν και μετά το Ν.4646/2019 

7. Θέματα του Ε3, μερισμοί εσόδων και εξόδων. Εξαγωγή του EBITDA 

8. Θέματα Ε3, η φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων 

9. Η φορολογία των ΑΜΚΕ και των μη κερδοσκοπικών Ν.Π. 

10. Φορολόγηση και απαλλαγές διανεμόμενων κερδών. Πότε ισχύει το 5% 

11. Κίνητρα κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών. Τι ισχύει σε περίπτωση διανομής 

12. Αλλαγές με το Ν.4646/2019 στη φορολόγηση ανείσπρακτων αποδοχών, στη διαγραφή επισφαλειών, στις παροχές σε είδος, σε φορολογικές απαλλαγές νομικών προσώπων και σε περιβαλλοντικά κίνητρα. 

13. Σύντομη παρουσίαση και προβληματισμοί για το mydata. 

14. Επισημάνσεις για θέματα φορολογικών ελέγχων. 

Εκτιμώμενη διάρκεια με ερωτημάτα: 5 ώρες

Στόχος: Η ενημέρωση των λογιστών – φοροτεχνικών πάνω στις εξελίξεις που υπάρχουν στα θέματα φορολογίας εισοδήματος και ταυτόχρονα η προετοιμασία για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ανακύπτουν συχνά κατά τη προετοιμασία των φορολογικών δηλώσεων και του Ε3 φυσικών και νομικών προσώπων. Το σεμινάριο είναι κυρίως πρακτικού χαρακτήρα με χρήση παραδειγμάτων και ασκήσεων. Με το πέρας της εισήγησης θα απαντηθούν ερωτήματα, επί της θεματολογίας και της εισήγησης.

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook